left banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Konkurser i byggeriet - uge 48

Konkurser i byggeriet - uge 48

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Del artiklen på

Samfund - Økonomi

Af Johannes H. Nørgård

BG Murer A/S
CVR-nr.: 30572815
Birkevej 1
6971 Spjald
Sagsnr.: SKS 474/2018
Indkaldes hermed, i henhold til Konkurslovens § 131, til møde på kurator, advokat Bjarne Korsgaards kontor, Hjaltesvej 14, 7500 Holstebro, tirsdag den 17.12.2019 kl. 11.00, til prøvelse af de anmeldte § 93-95-krav.

Cityentreprise ApS
CVR-nr.: 33960700
Rigensgade 5A, 2
1316 København K
Sagsnr.: K 621/16-D
afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 2,17685% til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens § 95, torsdag den 19.12.2019 kl. 12.00.

Eklund Totalentreprise IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.: 39015579
Holsteinsgade 15C, 2 tv.
8300 Odder
Sagsnr.: SKS 43-21097/2019
under konkursbehandling efter begæring fra likvidator modtaget den 22.11.2019. Kurator er advokat Jan Bech, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Teigen Byg & Entreprise ApS under likvidation
CVR-nr.: 38867180
Engblommevej 7
4600 Køge
Sagsnr.: SKS 11-1075/2019
Ved dekret af 25.11.2019 har Skifteretten i Roskilde taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 19.11.2019. Kurator er advokat Søren Storgaard, Bag Haverne 32, 4600 Køge. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Byggeri & Investering, Sjælland ApS
CVR-nr.: 30598067
Skyttestræde 41
2750 Ballerup
Sagsnr.: K 781/11-D
I konkursboet indkaldes herved i medfør af konkurslovens § 131, stk. 1, til møde på kurator, advokat Pernille Bigaards kontor, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, mandag den 16.12.2019 kl. 10.00, fredag den 31.01.2020 kl. 10.00 og onsdag den 26.02.2020 kl. 10.00, til fordringsprøvelse.

P.T. Malerentreprise ApS
CVR-nr.: 31586151
Højstrupvej 92
2700 Brønshøj
Sagsnr.: K 1728/17-J
I konkursboet er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 17.12.2019 kl. 12.00.

Byggeriet af den 1. august IVS
CVR-nr.: 36965320
Romancevej 31
2730 Herlev
Sagsnr.: K 4353/19-F
Ved dekret af 20.11.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 07.11.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 20.08.2019. Likvidator har været udmeldt den 17.09.2019. Som kurator er udpeget advokat Marianne Philip, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Boligmureren IVS
CVR-nr.: 37381497
Lærke Alle 27B
2635 Ishøj
Sagsnr.: K 1495/18-J
I konkursboet er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 17.12.2019 kl. 12.00.

Jensen Gulve ApS
CVR-nr.: 38289837
Brejningvej 25
6971 Spjald
Sagsnr.: SKS 14-504/2019
Ved dekret af 25.11.2019 har Skifteretten i Herning taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 19.11.2019. Fristdagen antages at være den 18.11.2019, hvor en anden konkursbegæring er modtaget. Selskabet har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Brejningvej 25, 6971 Spjald. Kurator er advokat Boris K. Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Malermester Jan Hendrik Larsen af 2016 IVS
CVR-nr.: 38048821
Nordhavnsvej 1, 2
3000 Helsingør
Sagsnr.: SKS 42-358/2019
I konkursboet indkaldes herved til fordringsprøvelsesmøde i henhold til konkurslovens § 131 hos kurator, advokat Anders Drachmann, Nordhavnsvej 1, 2. sal, 3000 Helsingør, torsdag den 02.01.2020 kl. 10.00, til prøvelse af de anmeldte § 97-krav.

Byggeselskabet af 18.01.2017 ApS
CVR-nr.: 38349465
Hovedvagtsstræde 2C
3000 Helsingør
Sagsnr.: SKS 42-589/2019
Ved dekret af 25.11.2019 har Skifteretten i Helsingør taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.11.2019. Selskabet har hjemsted i Helsingør Kommune og har tidligere under navnet Man-Byg ApS drevet virksomhed fra adressen Fabriksparken 3, 2600 Glostrup. Kurator er advokat Khuram Riaz Ahmed, Høffdingsvej 34, 1., 2500 Valby. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Rådgivende Konstruktør IVS
CVR-nr.: 39029677
Slangerupgade 12, 1 tv.
2200 København N
Sagsnr.: K 1823/19-D
I konkursboet er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 17.12.2019 kl. 12.00.

Malerfirmaet Far og Søn ApS
CVR-nr.: 34713758
Vestermarksvej 37
2300 København S
Sagsnr.: K 1982/18-D
I konkursboet er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 17.12.2019 kl. 12.00.

FTB Byg Totalentreprise ApS
CVR-nr.: 37809896
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 2033/18-B
I konkursboet er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 17.12.2019 kl. 12.00.

Tømrer og Snedkerfirmaet IVS
CVR-nr.: 38902296
Rønnebærvej 21, 2 th.
2400 København NV
Sagsnr.: K 115/19-F
I konkursboet er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 17.12.2019 kl. 12.00.

Din entreprenør dele IVS
CVR-nr.: 38968335
Kildeager 17, st tv.
2700 Brønshøj
Sagsnr.: K 2817/19-F
I konkursboet er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 17.12.2019 kl. 12.00.

Bygmestrene Garanti ApS
CVR-nr.: 34704694
Bondehøjvej 8
2630 Taastrup
Sagsnr.: K 2638/19-E
I konkursboet er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, mandag den 16.12.2019 kl. 12.00.

MPBYG IVS
CVR-nr.: 39575973
Musvitvej 7
6040 Egtved
Sagsnr.: SKS 6-817/2019
Ved dekret af 25.11.2019 har Skifteretten i Kolding taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 20.11.2019. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Musvitvej 7, 6040 Egtved. Kurator er advokat Jan Bruun Jørgensen, Jernbanegade 31, 6000 Kolding. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

P.T. Vinduer A/S
CVR-nr.: 37545686
Bejlerholm 1, st
9400 Nørresundby
Sagsnr.: SKS 31-960/2019
Ved dekret af 25.11.2019 har Skifteretten i Aalborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.11.2019. Kurator er advokat Lars Berg Dueholm, Østergrave 4, 8900 Randers C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Bryrup Halentreprise ApS
CVR-nr.: 33597231
Ny Agersbølvej 4
7100 Vejle
Sagsnr.: SKS 6-705/2016
I konkursboet holdes skiftesamling i Retten i Kolding, Mødelokale E, Kolding Åpark 11, 1., 6000 Kolding, onsdag den 18.12.2019 kl. 12.00,

SRS Montage ApS
CVR-nr.: 36714670
Skovløbervangen 46B
3500 Værløse
Sagsnr.: K 52/19-E
I konkursboet er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, mandag den 16.12.2019 kl. 12.00.

Loft Tømrer og Entreprenør ApS
CVR-nr.: 31416418
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 1653/18-D
I konkursboet er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, mandag den 16.12.2019 kl. 12.00.

Gulvfirma Egedahl ApS
CVR-nr.: 33389019
Voldparken 36, 1 th.
2700 Brønshøj
Sagsnr.: K 1517/18-G
I konkursboet er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, mandag den 16.12.2019 kl. 12.00.

Nejland Construction Group ApS
CVR-nr.: 38726498
Dybedalen 3, 6 tv.
8210 Aarhus V
Sagsnr.: SKS 44-21040/2019
Ved dekret af 24.11.2019 har Skifteretten i Aarhus taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 13.11.2019. Kurator er advokat Christian Jul Madsen, Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Østergaard Montage Holding ApS
CVR-nr.: 39961512
Egeskoven 146
2600 Glostrup
Sagsnr.: K 4376/19-E
Ved dekret af 20.11.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 11.11.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 22.08.2019. Likvidator har været udmeldt den 25.09.2019. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V.

LT Handel & Byg IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.: 39541483
Agrivej 18
8240 Risskov
Sagsnr.: SKS 43-21059/2019
Ved dekret af 22.11.2019 har Skifteretten i Aarhus taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 18.11.2019. Kurator er advokat Jan Bech, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Tømrerfirmaet Mads Engell 2015 ApS
CVR-nr.: 36965134
Egedalsvej 4
2690 Karlslunde
Sagsnr.: SKS 11-106/2019
I konkursboet indkaldes herved til møde på kurator, advokat Søren Storgaards kontor, DreistStorgaard Advokater A/S, Bag Haverne 32, 4600 Køge, onsdag den 11.12.2019 kl. 10.00,

AG bygger IvS
CVR-nr.: 39109328
Randerup 12
6261 Bredebro
Sagsnr.: SKS S01-264/2019
I konkursboet holdes skiftesamling i Retten i Sønderborg, Skifteretten,, Mødelokale E, Stationsvej 10, 6400 Sønderborg, mandag den 16.12.2019 kl. 14.15,

HH Byg ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.: 33162057
Langegade 27, 1
5000 Odense C
Sagsnr.: SKS S2-948/2019
Ved dekret af 21.11.2019 har Skifteretten i Odense taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.11.2019. Kurator er advokat Morten Elbrønd, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Malermester Jan Hendrik Larsen af 2016 IVS
CVR-nr.: 38048821
Nordhavnsvej 1, 2
3000 Helsingør
Sagsnr.: SKS 42-358/2019
Ved dekret af 28.08.2019 har Skifteretten i Helsingør taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.08.2019. Kurator er advokat Anders Drachmann, Nordhavnsvej 1, 2., 3000 Helsingør. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

R.S. Entreprise ApS
CVR-nr.: 33261799
Havnevej 25
3300 Frederiksværk
Sagsnr.: SKS 3-28/2019
I konkursboet holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 17.12.2019 kl. 09.15,

Ugilt Savværk A/S
CVR-nr.: 10678544
Ugiltvej 462
9870 Sindal
Sagsnr.: SKS SKIF-379/2019
I konkursboet indkaldes hermed, i medfør af konkurslovens § 131, til møde hos kurator, advokat Jens Pontoppidan, Advokathus Nord, Mellem Broerne 7, 9400 Nørresundby, mandag den 16.12.2019 kl. 09.00,

Total Byg BSS ApS
CVR-nr.: 38726048
Herstedvang 7C
2620 Albertslund
Sagsnr.: K 3550/19-F
Ved dekret af 20.11.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 30.09.2019. Som kurator er udpeget advokat Allan Schweitz Fischer, Bredgade 3, 1260 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Brøndum Byg Ved Daniel Dahl ApS
CVR-nr.: 39850109
Lindegade 7, 1
6070 Christiansfeld
Sagsnr.: SKS 6-11/2019
I konkursboet holdes skiftesamling i Retten i Kolding, Mødelokale E, Kolding Åpark 11, 1., 6000 Kolding, fredag den 13.12.2019 kl. 12.00,

M-Byg Ajstrup ApS
CVR-nr.: 37741302
Bredholtvej 38
9381 Sulsted
Sagsnr.: SKS 31-933/2019
Ved dekret af 19.11.2019 har Skifteretten i Aalborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring om tvangsopløsning af 24.09.2019. Kurator er advokat Ulrik Andreas Henriksen, Østre Alle 102D, 11., 9000 Aalborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Byggehjælp.nu ApS
CVR-nr.: 39445506
tidl. Banehegnet 30, 1. tv., 2620 Albertslund, nu:
Roskildevej 342A
2630 Taastrup
Sagsnr.: K 3474/19-G
Ved dekret af 19.11.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 25.09.2019. Som kurator er udpeget advokat Mette Malene Eigtved, Pilestræde 58, 6., 1112 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

JC-Entreprise ApS
CVR-nr.: 28840713
Hønselægget 6
4891 Toreby L
Sagsnr.: SKS 2-138/2008
I konkursboet holdes skiftesamling i Retten i Nykøbing Falster, Mødelokale 2, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F, torsdag den 05.12.2019 kl. 09.00,

Kloakentreprise ApS
CVR-nr.: 35845941
Rorupvej 20
4320 Lejre
Sagsnr.: SKS 11-1032/2019
Ved dekret af 19.11.2019 har Skifteretten i Roskilde taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.11.2019. Kurator er advokat Morten Bjerregaard Nielsen, Christians Brygge 23, 4. -414, 1219 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Murerfirmaet 2A A/S
CVR-nr.: 36045620
Ejby Industrivej 72
2600 Glostrup
Sagsnr.: K 1467/17-K
I konkursboet indkaldes i medfør af konkurslovens § 131, stk. 1, til møde på kurator, advokat Pernille Bigaards kontor, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, torsdag den 05.12.2019 kl. 10.00,

Læs mere om Byggeri

28/11 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.