Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Konkurser i byggeriet uge 15

Konkurser i byggeriet uge 15

BygTek.dk bringer her et udpluk af konkurserne i bygge- og anlægsbranchen for den seneste uge

Del artiklen på

Nord Stål 2017 IVS (tidl. Nord Stål IVS)
CVR-nr. 37299502
Tannisbugtvej 96B
9881 Bindslev
Sagsnr. SKS SKIF-167/2018
Ved dekret af 03.04.2018 har Skifteretten i Hjørring taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 20.03.2018. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Tannisbugtvej 96B, 9881 Bindslev. Kurator er advokat Erik Bo Sørensen, Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring.

CA Entreprise ApS
CVR-nr. 36498234
Myntevej 11
8600 Silkeborg
Sagsnr. SKS 5-179/2018
Ved dekret af 04.04.2018 har Skifteretten i Viborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.03.2018. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Myntevej 11, 8600 Silkeborg. Kurator er advokat Boris K. Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

CPH'S Totalentreprise ApS
CVR-nr. 21422649
Hejrevej 4
3400 Hillerød
Sagsnr. SKS 3-176/2018
Ved dekret af 04.04.2018 har Skifteretten i Hillerød taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.03.2018. Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Hejrevej 4, 3400 Hillerød. Kurator er advokat Jørgen Hauschildt, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

Danebyg ApS
CVR-nr. 29210446
Majsmarken 15
9670 Løgstør
Sagsnr. SKS 31-246/2018
Ved dekret af 03.04.2018 har Skifteretten i Aalborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 20.03.2018. Selskabet har hjemsted i Vesthimmerlands Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Majsmarken 15, 9670 Løgstør. Kurator er advokat Peter Frandsen, Torvegade 43, 6700 Esbjerg.

SB Engineering ApS
CVR-nr. 27554806
Sallingsundvej 2
6715 Esbjerg N
Sagsnr. SKS 14-139/2018
Ved dekret af 04.04.2018 har Skifteretten i Esbjerg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.03.2018. Selskabet har hjemsted i Esbjerg kommune og har drevet rådgivende ingeniørvirksomhed fra adressen Sallingsundvej 2, 6715 Esbjerg N. Kurator er advokat Jens Graven Nielsen, Jernbanegade 37, 6870 Ølgod.

A.T.A Nedrivning IVS
CVR-nr. 37955302
Nørresvinget 16, 3 th.
3600 Frederikssund
Sagsnr. SKS 3-208/2018
Ved dekret af 04.04.2018 har Skifteretten i Hillerød taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 23.03.2018. Kurator er advokat Esben Joakim de Meza Skjernov, Slotsgade 36B, 1., 3400 Hillerød.

FCA-Byg ApS
CVR-nr. 34228493
Randersvej 111
8990 Fårup
Sagsnr. SKS 31-241/2018
Ved dekret af 03.04.2018 har Skifteretten i Aalborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 19.03.2018. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Randersvej 111, 8990 Fårup. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C.

Tømrer- og Snedkermester Lasse Jensen ApS
CVR-nr. 31163102
Lindebjergvej 5I
3670 Veksø Sjælland
Sagsnr. SKS 3-213/2018
Ved dekret af 04.04.2018 har Skifteretten i Hillerød taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 28.03.2018. Kurator er advokat Morten Bjerregaard Nielsen, Strandgade 91, 4., 1401 København K.

Bygnings-Consult S.M.B.A.
CVR-nr. 32322123
Vesterbrogade 208
1800 Frederiksberg C
Sagsnr. K 608/18-K
Ved dekret af 03.04.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 02.03.2018. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 07.12.2017. Likvidator har været udmeldt den 16.01.2018. Som kurator er udpeget advokat Finn Lynge Jepsen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø.

C&C Tagentreprise ApS
CVR-nr. 15633905
Knud Anchers Vej 8
2610 Rødovre
Sagsnr. K 630/18-F
Ved dekret af 03.04.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 05.03.2018. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 07.12.2017. Likvidator har været udmeldt den 22.01.2018. Som kurator er udpeget advokat Henrik Bernt Sanders, Amaliegade 10, 1256 København K.

Antapa Byg ApS
CVR-nr. 37774235
Folehaven 70B
2500 Valby
Sagsnr. K 629/18-F
Ved dekret af 03.04.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 05.03.2018. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 10.12.2017. Likvidator har været udmeldt den 19.12.2017. Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Placas Entreprise IVS
CVR-nr. 37512052
Nykær 65, 10 tv.
2605 Brøndby
Sagsnr. K 625/18-G
Ved dekret af 03.04.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 05.03.2018. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 10.12.2017. Likvidator har været udmeldt den 31.01.2018. Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Murerfirmaet Anno 1996 ApS
CVR-nr. 34720649
Maxivej 39
3310 Ølsted
I ovennævnte konkursbo indkaldes til møde hos kurator, advokat Jens R. Andersen, Torvet 4 B, 1., 3300 Frederiksværk, fredag den 04.05.2018 kl. 10.00, til prøvelse af fordringer.

Naturstensskæreriet Nordsjælland ApS
CVR-nr. 36391375
Porthusvej 13
3390 Hundested
I ovennævnte konkursbo indkaldes til møde hos kurator, advokat Jens R. Andersen, Torvet 4 B, 1., 3300 Frederiksværk, fredag den 04.05.2018 kl. 10.15, til prøvelse af fordringer.

BVJ Tømrer & Snedker A/S
CVR-nr. 29619174
Vesterbygårdsvej 22
4490 Jerslev Sjælland
Sagsnr. SKS 51-239/2017
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved i henhold til konkurslovens § 131, stk. 1, til møde på kurator, advokat Ole Vestergaards kontor, Isefjords Allé 8, 4300 Holbæk mandag den 30.04.2018 kl. 10.00, til prøvelse af anmeldte krav.

K. Graveservice ApS (tidl. Kongelundens Graveservice ApS)
CVR-nr. 32146139
Fægårdsvej 56
2791 Dragør
Sagsnr. K 278/18-J
Ved dekret af 03.04.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 09.02.2018. Som kurator er udpeget advokat Boris K. Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

Gravemester Jens E. Jensen ApS
CVR-nr. 34720576
Sorøvej 188
4173 Fjenneslev
Sagsnr. SKS 11-1155/2017
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale K, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, mandag den 23.04.2018 kl. 09.30, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Ballerup Totalentreprise ApS
CVR-nr. 34054835
Sneglehøj 4
4000 Roskilde
Sagsnr. SKS 11-1006/2015
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale K, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, mandag den 23.04.2018 kl. 10.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 0,660219% til 97-krav, idet der ved dividendeudlodningen ses bort fra fordringer med et afkast på under kr. 500, jf. konkurslovens § 153, stk. 1.

Lemming & Eriksson. Rådgivende Ingeniører A/S
CVR-nr. 12141890
Bag Haverne 20
4600 Køge
Sagsnr. SKS 11-505/2016
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale K, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, mandag den 23.04.2018 kl. 10.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Solhøj Murerentreprise ApS
CVR-nr. 36706724
Vinkelvej 3
4622 Havdrup
Sagsnr. SKS 11-383/2017
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale K, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, mandag den 23.04.2018 kl. 10.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Bolig-Isolering.dk ApS
CVR-nr. 34459592
Damsgårdvej 17
5540 Ullerslev
Sagsnr. SKS 4-284/2017
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Svendborg, Mødelokale 15, Christiansvej 41, 5700 Svendborg, tirsdag den 01.05.2018 kl. 12.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Hansen Byg ApS
CVR-nr. 10619238
Marselis Boulevard 173
8000 Aarhus C
Sagsnr. SKS 44-20065/2018
Ved dekret af 06.04.2018 har Skifteretten i Aarhus taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 24.01.2018. Selskabet har hjemsted i Aarhus kommune og har drevet virksomhed fra adressen Marselis Boulevard 173, 8000 Aarhus C. Kurator er advokat John Sommer Schmidt, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Smedeværksted Aarhus og Omegn ApS
CVR-nr. 37751502
Søndergade 44, 4
8000 Aarhus C
Sagsnr. SKS 41-20072/2018
Ved dekret af 06.04.2018 har Skifteretten i Aarhus taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 26.01.2018. Selskabet har hjemsted i Aarhus Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Søndergade 44, 4., 8000 Aarhus C. Kurator er advokat Boris K. Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

Tømrermester BN ApS
CVR-nr. 36064560
Nansensvej 15
8700 Horsens
Sagsnr. SKS 41-179/2018
Ved dekret af 06.04.2018 har Skifteretten i Horsens taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.04.2018. Kurator er advokat Martin Høj Lauridsen, Emil Møllers Gade 41, 1., 8700 Horsens.

Risskov Bolig Renovering ApS
CVR-nr. 32568149
Nordre Strandvej 58A
8240 Risskov
Sagsnr. SKS 41-20315/2018
Ved dekret af 06.04.2018 har Skifteretten i Aarhus taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.03.2018. Selskabet har hjemsted i Aarhus Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Nordre Strandvej 58A, 8240 Risskov. Kurator er advokat Lars Grøngaard, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Grevinge Totalbyg IVS
CVR-nr. 37471585
Lyngtoften 14
4571 Grevinge
Sagsnr. SKS 51-138/2018
Ved dekret af 06.04.2018 har Skifteretten i Holbæk taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.03.2018. Selskabet har hjemsted i Odsherred Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Lyngtoften 14, 4571 Grevinge. Kurator er advokat Ole Vestergaard, Isefjords Alle 8, 4300 Holbæk.

Kühnel Malerservice ApS
CVR-nr. 34704775
Trekronervej 5
4600 Køge
Sagsnr. SKS 11-595/2016
I ovennævnte konkursbo indkaldes hermed til møde hos kurator, advokat Kristian Gustav Andersson, Lundgrens Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, mandag 30.04.2018 kl. 10.00, til prøvelse af fordringer anmeldt som § 95 og § 97-krav.

Construction 2 IVS
CVR-nr. 37178748
Dorphs Alle 10
2630 Taastrup
Sagsnr. K 3278/17-B
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 09.05.2018 kl. 12.00.

Norhem Huse ApS
CVR-nr. 35043640
Hejrevej 37, 3
2400 København NV
Sagsnr. K 241/18-D
Ved dekret af 06.04.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 06.02.2018. Selskabet har også drevet virksomhed fra adressen Thorsgade 59, 4.tv, 2200 København N. Som kurator er udpeget advokat Thomas Markert, Hammerensgade 6, 3., 1267 København K.

ED Byg ApS
CVR-nr. 30345754
Krogyden 19
5853 Ørbæk
Sagsnr. SKS 4-121/2018
Ved dekret af 09.04.2018 har Skifteretten i Svendborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling. Der er begæret tvangsopløsning den 08.12.2017. Kurator er advokat Henning Moritzen, Havnepladsen 3A, 2. Det, 5700 Svendborg.

Tømrerfirmaet Henrik Jensen ApS
CVR-nr. 33501005
Ajstrupvej 22
8340 Malling
Sagsnr. SKS 43-20360/2018
Ved dekret af 09.04.2018 har Skifteretten i Aarhus taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.04.2018. Kurator er advokat Flemming Bastholm, Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C.

Nanoqsmeden v/ Lars Vetterlain
CVR-nr. 25750551
Attartup Timaa 60
3900 Nuuk
Grønland
I ovennævnte konkursbo indkaldes der hermed til møde på kurator, advokat Niels Hansen Damms kontor, Hans Egedesvej 3, 3900 Nuuk, onsdag den 02.05.2018 kl. 09.00, til fordringsprøvelse.

AVS af 14.03.2016 ApS (tidl. Håndværkervikaren ApS)
CVR-nr. 32306616
Høvedstensvej 29, 1
2650 Hvidovre
Sagsnr. K 1276/16-G
I ovennævnte konkursbo afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 10,58999% til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens § 95, tirsdag den 08.05.2018 kl. 12.00.

Villaflex Enfamiliehuse ApS
CVR-nr. 30486455
Gydevang 39
3450 Allerød
Sagsnr. SKS 3-757/2016
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale F, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 15.05.2018 kl. 09.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Aquapool ApS (tidligere Jægerspris Gulvslibning & Sportslakering ApS)
CVR-nr. 36706287
Fagerkærsvej 3
3630 Jægerspris
Sagsnr. SKS 3-622/2017
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale F, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 15.05.2018 kl. 09.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

YS Service & Entreprise IVS
CVR-nr. 37897191
Liselundsvej 16
2665 Vallensbæk Strand
Sagsnr. K 2556/17-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 09.05.2018 kl. 12.00.

Byens Nedrivning IVS
CVR-nr. 38184016
Prisholmvej 61D
2500 Valby
Sagsnr. K 1590/17-J
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 09.05.2018 kl. 12.00.

AC Byg ApS
CVR-nr. 36727063
Snedkervej 10
2630 Taastrup
Sagsnr. K 3251/16-D
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 09.05.2018 kl. 12.00.

Bogo-Byg, Entreprise ApS
Reg.nr. ApS 360.755
1570
3900 Nuuk
Grønland
Sagsnr. C 342/2009
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Grønlands Landsret, Mødelokalet, Jens Kreutzmannip Aqqutaa 5 , 1. sal, 3900 Nuuk, torsdag, den 17.05.2018 kl. 10.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurs-lovens § 143, stk. 1, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

TWH Byg IVS
CVR-nr. 37521426
Strandmarksvej 37A, st
2650 Hvidovre
Sagsnr. K 647/18-J
Ved dekret af 09.04.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 06.03.2018. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 07.12.2017. Likvidator har været udmeldt den 16.01.2018. Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Lykkegaard Entreprenør ApS
CVR-nr. 34461643
Fræervej 7
9520 Skørping
Sagsnr. SKS 31-299/2018
Ved dekret af 10.04.2018 har Skifteretten i Aalborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.04.2018. Selskabet har hjemsted i Rebild Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Fræervej 7, 9520 Skørping. Kurator er advokat Hanne Bruun Jacobsen, Mølleå 1, 1., 9000 Aalborg.

Murermester Jesper Frederiksen ApS
CVR-nr. 37186341
Grønnegade 87, st th.
8000 Aarhus C
Sagsnr. SKS 43-20376/2018
Ved dekret af 10.04.2018 har Skifteretten i Aarhus taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.03.2018. Selskabet har hjemsted i Aarhus Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Grønnegade 87, st. th., 8000 Aarhus C. Kurator er advokat Jørgen Hauschildt, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

Øens Ejendomsservice ApS
CVR-nr. 35675884
Fuglebækvej 2C
2770 Kastrup
Sagsnr. K 852/18-E
Ved dekret af 09.04.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 16.03.2018. Som kurator er udpeget advokat Albert Juul Digens, Ny Østergade 3, 1101 København K.

TLP Byg & Industri ApS
CVR-nr. 38058274
Kringelled 10
8250 Egå
Sagsnr. SKS 44-20371/2018
Ved dekret af 10.04.2018 har Skifteretten i Aarhus taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.04.2018. Kurator er advokat Jørgen Hauschildt, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

Malermester Poul Grarup A/S
CVR-nr. 26646421
Vestergade 5
6051 Almind
Sagsnr. SKS 6-238/2018
Ved dekret af 10.04.2018 har Skifteretten i Kolding taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.04.2018. Kurator er advokat Jan Bruun Jørgensen, Jernbanegade 31, 6000 Kolding.

CPH'S Totalentreprise ApS
CVR-nr. 21422649
Hejrevej 4
3400 Hillerød
Sagsnr. SKS 3-176/2018
Konkursdekret afsagt den 04.04.2018 over ovennævnte virksomhed er ophævet den 10.04.2018.

Hjørring Rørteknik A/S
CVR-nr. 27759602
Vandværksvej 38
9800 Hjørring
Sagsnr. SKS SKIF-164/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hjørring, Mødelokale 9, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring, torsdag den 19.04.2018 kl. 09.00, til valg af kurator og eventuelt kreditorudvalg.

Byggevirksomheden af 2017 ApS
CVR-nr. 33866933
Hans Chr. Høyrups Vej 20
9800 Hjørring
Sagsnr. SKS SKIF-314/2017
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Hjørring, Mødelokale 9, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring, tirsdag den 01.05.2018 kl. 14.30, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

RTR Byg ApS
CVR-nr. 34229422
Gammel Køge Landevej 121
2500 Valby
Sagsnr. K 2228/16-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, tirsdag den 15.05.2018 kl. 12.00.

-kj

Læs mere om Byggeri

12/4 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder