Aktuelle nyheder - Byggeri

Kontanthjælp højere end indkomst for mange tusinde selvstændigeBeskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil have gode muligheder for dem, der starter egen virksomhed

Kontanthjælp højere end indkomst for mange tusinde selvstændige

30.400 selvstændige erhvervsdrivende har lavere indkomst end kontanthjælpsmodtagere

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

For mange unge i ikke mindst byggebranchen er drømmen engang at blive selvstændig erhvervsdrivende med egen virksomhed. Det er ikke mindst friheden, der virker tiltrækkende, men også muligheden for en højere indtægt.

Det sidste skal dog nok tage smed et gran salt, idet en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at tusinder af selvstændige har en indkomst, der er betragteligt lavere end, hvis de havde forholdt sig på overførselsindkomst.

Af et svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til Folketingets Beskæftigelsesudvalg fremgård det, at 30.400 selvstændige - og medarbejdende ægtefæller - havde en indkomst før skat i 2018, der var lavere end kontanthjælpssatsen. Det svarer til 32 procent af de selvstændige, der indgår i opgørelsen.

Godt for Danmark
Ministeren mener grundlæggende, at ’det er godt for Danmark, hvis flere bliver iværksættere’, fordi det kan være med til at skabe vækst og arbejdspladser:

- Der skal derfor være gode muligheder og vilkår for dem, der starter egen virksomhed op. En udfordring for mange selvstændige er, at indtægterne bliver meget små eller helt forsvinder, når de går på barsel, påpeger Peter Hummelgaard og noterer, at partierne bag Finansloven for 2020 har derfor aftalt, at der laves en barselsordning for selvstændige.

Ministeren bemærker dog, at selvstændiges virksomhedsindkomst ’ikke altid afspejler deres levevilkår’:

- Selvstændige kan eksempelvis have svingende indkomster fra år til år. Opstart af en virksomhed kan endvidere ses som en investering, der på sigt forventes at give et positivt afkast, oplyser han.

Sådan opgøres tallene
I opgørelsen er der taget udgangspunkt i kontanthjælpssatsen for personer over 30 år, der i 2018 udgjorde 14.993 kroner pr. måned for forsørgere og 11.282 kroner pr. måned for ikke-forsørgere.

Indkomsten for selvstændige er opgjort som nettooverskuddet af selvstændig virksomhed. For at sikre indkomstmæssig sammenlignelighed med kontanthjælpsmodtagere uden anden form for indkomst end kontanthjælpen, indgår selvstændige kun i opgørelsen, hvis de hverken har modtaget løn, dagpenge eller kontanthjælp på noget tidspunkt i perioden.


Læs mere om Byggeri

27/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.