bygma
bygma
scroll
Krav om 25 procent almene boliger i kun otte kommuner

Krav om 25 procent almene boliger i kun otte kommuner

Det er især i Aarhus, København og enkelte kommuner i københavnsområdet, at planlovsændringen er anvendt

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek har præsenteret en analyse af almene boliger tilvejebragt ved brug af Planloven – den såkaldte ’25 procent regel’, der gør det muligt for kommuner at stille krav til bygherrer om 25 procent almene boliger på byggegrunde.

På baggrund af stigende huspriser og højere huslejer på lejeboliger, blev Planloven i 2015 ændret, så kommunerne fik mulighed for at fastsætte i en lokalplan, at op til 25 procent af boligmassen i nye boligområder skal være almene boliger.

Bolig- og Planstyrelsen undersøger med den nye analyse antallet af almene boliger tilvejebragt ved brug af Planloven, ligesom der ses på huslejeniveauet i nyopførte almene og private udlejningsboliger i boligområder, hvor der i lokalplanen er stillet krav om andelen af almene boliger.

Krav om almene boliger i 45 lokalplaner
Analysen viser blandt andet, at der siden planlovsændringen er stillet krav om andelen af almene boliger i 45 lokalplaner i otte kommuner.

Det er især i Aarhus, København og enkelte kommuner i københavnsområdet, at planlovsændringen er anvendt, og af de 45 lokalplaner er der siden 2015 opført nye boliger i boligområder dækket af 23 af lokalplanerne.

Analysen viser, at der er bygget godt 10.400 boliger i områder, hvor der i lokalplanen er stillet krav om andelen af almene boliger. Af de 10.400 boliger er 635 almene familie- eller ungdomsboliger – det svarer til seks procent af boligerne.

Blandet sammensætning
Analysen viser også, at den gennemsnitlige huslejeforskel mellem almene familieboliger og
private udlejningsboliger i nye boligområder, hvor der i lokalplanen er stillet krav om andelen af almene boliger, ligger på godt 560 kroner pr. kvadratmeter årligt i København og 550 kroner pr. kvadratmeter årligt i Aarhus:

- Det har ikke været muligt at opgøre huslejeforskelle i de seks andre kommuner, bemærker ministeren.

Formålet med ændringerne i Planloven og Almenboligloven var at få en mere blandet bolig- og beboersammentætning:

- Kravet om, at op til 25 procent af boligmassen i nye boligområder skal være almene boliger, er med til at sikre, at almene boliger blandes med private boliger. Således at almene boliger bliver en del af byudviklingen. Et øget udbud af almene boliger – hvor huslejen fastsættes efter balancelejeprincippet - bestemt af omkostningerne – kan være med til at sikre, at et bredere udsnit af befolkningen har råd til at bo i de større byer, oplyser Kaare Dybvad Bek.

Gennemsnitlige leje
Den gennemsnitlige husleje i København og Aarhus er henholdsvis 1.210 kroner og 1.080 kroner årligt pr. kvadratmeter for almene familieboliger, og henholdsvis 1.770 kroner og 1.630 kroner årligt pr. kvadratmeter for private udlejningsboliger.

10/8 2021