Aktuelle nyheder - Byggeri

Krav om bæredygtigt byggeri indskrives i BygningsreglementetByggesektoren tager godt imod ny aftale om bæredygtigt byggeri

Krav om bæredygtigt byggeri indskrives i Bygningsreglementet

Der blev fredag indgået en aftale mellem regeringen og alle Folketingets partier, bortset fra Nye Borgerlige, om en ’National strategi for bæredygtigt byggeri’.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Den nye strategi for bæredygtigt byggeri skal ifølge aftalen ’understøtte en langsigtet og helhedsorienteret bæredygtig omstilling af bygge- og anlægssektoren’. Målet er at begrænse byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug, samtidig med at det fremmer udviklingen af bæredygtige løsninger, som efterspørges på fremtidens eksportmarkeder.

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri indeholder blandt andet initiativer, som er målrettet klimavenligt byggeri og anlæg, holdbare bygninger af høj kvalitet og helhedsvurderinger ved renoveringer for at mindske nedrivning af bygninger af høj byggeteknisk kvalitet.

Kan fordyre byggeriet
Som en del af strategien indfases krav til bygningers klimaaftryk i Bygningsreglementet med udgangspunkt i kriteriet fra den frivillige bæredygtighedsklasse om livscyklusvurdering, der beregner byggeriets CO2-udledninger. Kravet indføres i Bygningsreglementet ligesom Bygningsreglementets øvrige tekniske krav.

Det erkendes i aftalen, at der nu indføres krav til blandt andet bygningers klimaaftryk, som kan fordyre byggeriet. Der erkendes også, at prisen er behæftet med stor usikkerhed:

- Aftaleparterne noterer sig, at strategien omfatter en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at mindske omkostningerne, herunder blandt andet ved justeringer af certificeringsordningen for brandrådgivere og statikere, gennem digitalisering og bedre koordinering i branchen, hedder det i aftalen.

Dyre LCA-beregninger
Aftalen skønnes på nuværende tidspunkt at løbe op i 218 millioner kroner alene til LCA-beregninger (den frivillige bæredygtighedsklasse om livscyklusvurdering):

- Aftalepartierne er enige om, at der skal identificeres og gennemføres lettelser af økonomiske byrder for byggeriet på niveau med den opdaterede beregning. Den opdaterede beregning og oversigt over byrdelettelser vil blive forelagt og drøftet med aftalepartierne ultimo 2023, fremgår det af aftalen.

Kravene kan løbende strammes
Aftalen glæder en række organisationer i byggebranchen, og administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, siger, at detaljerne i aftalen, hvor der allerede fra 2023 stilles krav om en CO2-grænseværdi, både i det almindelige byggeri og i den særlige frivillige CO2-klasse, ’er det virkelig stærke ryk’:

- Særligt fordi det suppleres med at kravene løbende kan strammes, så vi hele tiden sikrer at byggeriet virkelig bidrager til den grønne omstilling. De tiltag, vi tager i byggeriet, smitter direkte af på mange andre sektorer. Derfor kan den nye Nationale strategi for bæredygtigt byggeri gøre en tydelig forskel for den grønne omstilling, siger han.

Ambitiøst mål
Sekretariatsleder i BAT-Kartellet, Gunde Odgaard, konstaterer, at indholdet i aftalen peger i den rigtige retning:

- Byggeriets organisationer vil gøre vores bedste til at aftalens mange måstætninger kommer hurtigt og effektivt i mål. Det er et forholdsvis ambitiøst mål omkring CO2 og drivhusgasindholdet i byggematerialer, som partierne har sat sig. Vi er dog glade for at kravene i den frivillige, bæredygtige klasse eksisterer parallelt med de mål, der nu er fastsat i dagens bæredygtighedsaftale. Det sikrer mulighed for, at de bygherrer, byggematerialeproducenter og andre, som vil gå de ekstra skridt, stadigvæk har mulighed for det, siger han.

Opbakning fra Aalborg Portland
Thomas Uhd, der er Head of Sustainability & External Relations hos Aalborg Portland, kalder den nye politiske aftale for ’et tigerspring for bæredygtigt byggeri’:

- Med stigende krav til CO2 og livscyklusanalyser i nybyggeri fra 2023 er vejen banet for byggeri med lavere klimaaftryk. Det er helt afgørende for at sikre den fornødne efterspørgsel efter og produktion af mere bæredygtige løsninger og byggematerialer. Hos Aalborg Portland bakker vi fuldt op om aftalen og er klar til levere cement med lavere klimaaftryk allerede nu, ligesom vi arbejder på nye produkter med endnu lave aftryk. Den politiske aftale om bæredygtigt byggeri kan accelerere introduktionen af grøn cement og beton. Det er meget positivt, siger han.


Læs mere om Byggeri

8/3 2021
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.