LCA
LCA
scroll
Landsbykirker med stor risiko for skimmelsvamp

Landsbykirker med stor risiko for skimmelsvamp

Den ny udnævnte kirkeminister mener dog, at der allerede er de nødvendige redskaber til håndteringen af skimmelsvamp

Af Dan Bjerring
Christiansborg

SF’s politiske ordfører Karsten Hønge har på baggrund af en række artikler i Fagbladet om dårligt arbejdsmiljø i landets mange landsbykirker bedt kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentere oplysningerne om skimmelsvamp og sundhedsskadeligt arbejdsmiljø i danske kirker. Han har samtidig bedt kirkeministeren oplyse, hvilke initiativer hun vil iværksætte for at sikre et sundt og sikkert miljø i kirkerne for såvel ansatte, besøgende og menighed.

Ministeren peger i sit svar på, at der i Danmark er cirka 2300 kirker, hvoraf 1770 er middelalderkirker opført fra omkring år 1000 til 1536:

- De er i sagens natur fra en tid, hvor bygninger blev konstrueret på en helt anden måde end senere kirkebygninger, oplyser hun blandt andet.

Ringe muligheder for opvarmning
Ane Halsboe-Jørgensen henviser videre til, at mange gamle kirker er opført med ringe muligheder for opvarmning og utilstrækkelige udluftningsmuligheder. Det skaber fugtproblemer, som kan medvirke til et dårligt indeklima og optimale betingelser for vækst af skimmelsvamp.

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, som består af repræsentanter for arbejdsmarkedsparterne på folkekirkens område, har udarbejdet en vejledning om håndtering af skimmelsvamp, som henvender sig specifikt til de kirkelige arbejdspladser. I vejledningen gives gode råd om forebyggelse, indretning, luftfugtighed, temperaturer og rengøring, ligesom det via små filmsekvenser demonstreres, hvor dan man opdager skimmelsvamp på et tidligt stadie.

Brug rådgivningsfirma
Desuden gives der i vejledningen gode råd til, hvordan arbejdspladsen skal agere, hvis mistanken om skimmelsvamp er opstået, blandt andet at det altid er en god idé at kontakte et anerkendt rådgivningsfirma med dokumenteret kompetence inden for blandt andet i kirker:

- Dette både med henblik på afklaring og faglig korrekt håndtering af det videre forløb. Vejledningen er efter min opfattelse et godt redskab til at sætte fokus på både forebyggelse, tidlig indsats og håndtering af skimmelsvampen, hvis den først er opstået. Derudover indgår forhold omkring indeklima også som en del af provstesynet og i de almindelige arbejdspladsvurderinger, påpeger ministeren.

De nødvendige redskaber er der
Hun mener på den baggrund, at der allerede er de nødvendige redskaber til håndteringen af skimmelsvamp:

- Det er mit indtryk, at de fleste kirkelige arbejdspladser også er gode til at benytte sig af dem. Jeg er dog enig i, at det uanset ovennævnte redskaber og målrettede fora for samarbejde mellem parterne på folkekirkens område er vigtigt fortsat at sætte fokus på, at der for alle ansatte og brugere i folkekirken skal være et godt og sundt arbejdsmiljø, slutter. Ane Halsboe-Jørgensen.

25/8 2021