LCA
LCA
scroll
Lærlingepakke har været et kæmpe hit - De ekstraordinært høje tilskud til lærlinge har haft en kæmpe effekt, lyder det fra underdirektør Tina Voldby om lærlingepakken, der bl.a. betød dækning af 90 % af lærlingenes løn i 2020.

Lærlingepakke har været et kæmpe hit

Landets el-, vvs- og metalvirksomheder giver lærlingepakken æren for, at det er lykkedes at bremse coronakrisens negative indflydelse på bl.a. antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Det viser en ny undersøgelse

Da lærlingepakken blev vedtaget af regeringen og arbejdsmarkedets parter i slutningen af maj sidste år, var det med håbet om, at den kunne være med til at sætte en prop i det voldsomme fald i antallet af nye lærlinge, som man frygtede, at coronakrisen ville udløse.

Lærlingepakken betød bl.a., at man ville bruge 3,1 mia. kroner, der var opsparet under den såkaldte AUB-ordning (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), til at lette virksomhedernes lærlingeomkostninger. Eksempelvis kunne man få dækket 90 % af lønomkostningerne i 2020 for nye lærlinge.

Og pakken har virket.

Ifølge en ny medlemsundersøgelse fra Danmarks tredjestørste arbejdsgiverorganisation, Tekniq Arbejdsgiverne, har lærlingepakken samlet set betydet, at virksomhederne ikke bare har kunnet fastholde det høje antal nye uddannelsesaftaler. Faktisk er det lykkedes at hæve tallet yderligere.

- Der er ingen tvivl om, at de ekstraordinært høje tilskud til lærlinge har haft en kæmpe effekt. Allerede da coronapandemien ramte, gjorde vi som de første opmærksom på behovet for at sikre den næste generation af lærlinge. Derfor er det også godt at se, at pakken har virket på tværs af brancherne blandt vores medlemsvirksomheder, siger Tina Voldby, underdirektør i Tekniq Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Blandt el-virksomhederne har cirka 22 % benyttet lejligheden til at ansætte flere lærlinge end forventet, mens omkring 78 % har ansat det samme antal nye lærlinge trods corona. På vvs-området er de tilsvarende tal på henholdsvis 15 og 85 %.

- Det hører med til regnskabet, at vi kom fra et meget højt antal lærlinge de foregående år. Alligevel er det lykkedes at fastholde den positive udvikling, og det kan vi i høj grad takke lærlingepakken for. Samtidig har lærlingepakken også betydet, at virksomhederne har fastholdt deres høje ambitionsniveau på lærlingeområdet de kommende år, konstaterer Tina Voldby.

Medlemsundersøgelsen viser da også, at både el- og vvs-virksomhederne forventer at hæve antallet af nye lærlinge yderligere i 2021 i forhold forventningerne året før.

Metal følger samme tendens
Også blandt brancheforeningens medlemmer i metalindustrien er det tydeligt, at lærlingepakken har haft en mærkbar, positiv effekt. Her har pakken betydet flere nye lærlinge hos 15 % af virksomhederne, mens 81 % har fastholdt niveauet. Kun 4 % har ansat færre lærlinge end normalt.

- Det er faktisk bemærkelsesværdigt, at det er så få, der trods pakken har måttet skære ned for blusset. Mange metalvirksomheder er afhængige af eksportmarkederne omkring os og har derfor været hårdt ramt på omsætningen under coronakrisen. Derfor var det også forventet, at antallet af nye uddannelsesaftaler ville styrtdykke. Men det har vi altså tilsyneladende undgået, vurderer Tina Voldby.

Ligesom i installationsbranchen forventer metalvirksomhederne at fortsætte den opadgående tendens i 2021. 16 % forventer således at ansætte flere lærlinge i år, mens 59 % regner med at fastholde det samme niveau. Sidste år var de tilsvarende tal på 10 og 64 %.

-los

5/7 2021