Aktuelle nyheder - Byggeri

Løsninger er vigtigere end bekymringer

Løsninger er vigtigere end bekymringer

Onsdag offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele ni procent forhold til ’før Corona’-normalen i 2019.

Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag er dog generelt mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.

Administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, kalder udviklingen ’trist’, men han er ikke overrasket:

Lukker velfungerende uddannelser
- I stedet for at nøjes med at bekymre sig over tallene bør politikerne fokuserer på de mulige løsninger. Ganske vist ER det faldende optag bekymrende, men bekymring løser ikke problemerne, og det faktuelle grundlag kan anskues på flere måder. Løsningen ligger i handling. Vi skal som samfund, som organisationer og som virksomheder blive endnu bedre til at understøtte gode studiemiljøer, siger Henrik Garver.

Han understreger, at det er de politiske rammer omkring de videregående uddannelser - ikke de unges studievalg- der er problemet:

- Og politiske rammer, uanset om det er udflytning af uddannelser, lukning af velfungerende uddannelser til et jobmarked, der mangler kandidaterne eller begrænsning af udenlandske studerendes mulighed for at læse i Danmark, kan vi jo heldigvis gøre noget ved, siger han.

Tåbeligt
Henrik Garver noterer, at der er ’et stort, uudnyttet potentiale’ i internationale studerende og muligheden for at kunne undervise på engelsk:

- Der er i år cirka 4.000 færre studiepladser, som følge af den politiske aftale fra 2021 om at begrænse antallet af internationale studerende. Det er et konkret og markant problem, for med faldende ungdomsårgange og et stigende behov for højtuddannet arbejdskraft til det danske arbejdsmarked virker det intuitivt tåbeligt, at vi ikke ønsker at uddanne internationale studerende i Danmark, slutter han.

Læs mere om Byggeri

31/7 2022