bygma
bygma
scroll
Luk naturen ind i byerneTredje Natur har sammen med Københavns Kommune nedlagt 70 parkeringspladser midlertidigt for at give plads til 250 nye træer, grøn mobilitet og ophold i byrummet. Foto: Lovisa Nordlöf/Tredje Natur

Luk naturen ind i byerne

Der er behov for mere grønt i byerne, hvis vi skal løse nogle af fremtidens klimaudfordringer. Derfor giver Building Green bynaturen plads på årets grønne byggeevent under temaet: Alt er forbundet

Når Building Green slår dørene op til det grønne byggeevent den 3. og 4. november i Forum, er det under temaet Alt er forbundet, hvor oplægsholdere fra ind- og udland vil diskutere, hvordan vi bliver bedre til at bygge bæredygtigt, hjælpe naturen, samarbejde i hele værdikæden og nedbringe CO2-udledningen.

I år er bynaturen rykket ind på Main Stage, hvor tre stadsarkitekter diskuterer, hvordan vi får mere bynatur. En af dem er stadsarkitekt i Aarhus Kommune, Anne Mette Boye:

- Politikerne og borgerne er meget optaget af at få det grønne ind i byen. Sidste år blev politikken for et grønnere Aarhus vedtaget, vi er på vej med en grøn temaplan, bl.a. med grøn norm for nye byområder og vi planter 10.000 nye træer i Aarhus. Vi gennemgår, hvordan vi får så meget grønt ind i byen. Det er markant dyrere at plante inde i byen, hvor der er ledninger og befæstninger fremfor ude i oplandet, men vi har et stort behov for grønt inde i byen, så vi må prioritere.

Byerne bliver grønnere
Stadsarkitekten glæder sig over det store fokus på bynatur, men understreger at mere bynatur ikke er ensbetydende med mere biodiversitet. Vi skal blive skarpere på, hvad vi vil med det grønne:

- Paris vil omdanne en af deres mest urbane veje Champs Elysée til et grønt strøg og generelt er bynatur en stor international tendens. Men grønne strøg giver ikke nødvendigvis mere biodiversitet. Vi skal blive skarpere på, hvad vi vil med bynaturen, så vi ikke ’greenwasher’. Vil vi skabe biodiversitet, rekreative rum, give plads til vand eller handler det mest om grønt i byen? Jeg synes desuden, at vi kan udfordre den æstetisk udformning - hvordan opleves og udformes bynatur landskabsarkitektonisk, siger Anne Mette Boye.

Bynatur er et stærkt værktøj
Arkitekt og founding partner Flemming Rafn fra tegnestuen Tredje Natur er også på Main Stage i år. Han er ikke i tvivl om, at vi i fremtiden vil se flere grønne byer. Der er et globalt pres for mere natur i byerne, og så kan naturen afbøde flere problemer ved klimaforandringerne som højere temperaturer, voldsommere nedbør og stigende vandstand.

- Bynatur er et stærkt værktøj til at imødegå de problemer, vi oplever med klimakrisen. Når du giver plads til naturen i byen, forbedrer du mikroklimaet. Træerne giver skygge og dæmper vinden, bede skaber fordampning, optimerer mikroklimaet og kan optage store mængder regnvand, når vi tænker naturen sammen med byens maskinrum, siger han.

Plads til mere grønt
Tredje Natur er kendt for sine store klimatilpasningsprojekter i Klimakvarteret på Østerbro, Enghaveparken og på Nørrebro. Lige nu arbejder arkitektvirksomheden i Indre By, hvor man har nedlagt knap 70 p-pladser midlertidigt for at give plads til 250 nye træer, grøn mobilitet og ophold i byrummet.

- Vi er forbundet til naturen. Vi trives, når vi ser noget gro. Bynatur giver smukkere og blødere byrum, som gør byen mere menneskelig. I København har kun 9 % af byens borgere bil, alligevel optager bilerne op til 80 % af byens arealer mange steder. Det er ikke repræsentativt. Vi kan sagtens gøre byen mere grøn ved at justere lidt på tingene. Vores undersøgelser i Klimakvarteret viste, at knap 20 % af gadearealet ikke har nogen funktion. Vi omorganiserede gaderne og frigav kæmpe arealer til nye formål. Bare i Klimakvarteret fandt vi uudnyttet areal, der svarer til fem rådhuspladser. Tænk hvordan vi kan omstille byens hverdagsrum, hvis vi får lov, slutter Flemming Rafn.

-los


16/8 2021