Aktuelle nyheder - Byggeri

Mangel på råstoffer truer enorme byggeprojekterGrusgrav tæt på¨landsbyen Vindinge ved Roskilde har skabt stærk lokal debat på grund af manglende hensynstagen til beboerne (Foto: Christian Skov Arendorf)

Mangel på råstoffer truer enorme byggeprojekter

Det er nødvendigt med bedre central planlægning af råstofressourcerne. Regionerne magter ikke opgaven alene, og der er behov for en national råstofplan

Del artiklen på

Politik - samfund - anlæg

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Næppe har den nye miljøminister Lea Wermelin sat sig i ministerstolen, før Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør Torben Liborius, placerer en varm byggepolitisk kartoffel i hendes hænder.

Han peger på, at der er en tendens til, at regionerne tænker ’meget regionalt’ og ikke ser Danmarks samlede råstofbehov som en helhed.

Skal store byggeprojekter, som eksempelvis de nye opfyldningsområder ved København, øerne ved Avedøre Holme og Lynetteholmen, gennemføres, kræver det en helt anden tilgang til råstofressourcerne, men der er politisk indført mange fredninger både til lands og vands i forhold til råstofudvinding.

Manglende alternativer
Problemet er, at politikerne ikke samtidig anviser andre områder, hvor råstofferne kan udvindes.

Torben Liborius efterlyser derfor en national råstofplan, der fokuserer på hele landet – inklusive vandene omkring os, men også indeholder genbrug og importmuligheder.

Danmark har ifølge Torben Liborius hidtil været selvforsynende med råstoffer til byggeri og anlæg, men i Region Hovedstaden er der kun råstoffer nok til de næste 14 år, mens der i Region Midtjylland er råstoffer nok til de næste 43 år.

Ingen samlet koordinering
Problemerne opstår, når råstofferne ofte skal bruges andre steder, end hvor de ligger. Der er ingen samlet koordinering for, hvordan råstofforsyningen sikres bedst muligt med behørig hensyn til miljø, naboer og økonomi:

- Uden en sådan koordinering risikerer man, at lokalområder gennem eksempelvis fredninger lukker for råstofforsyning uden at tænke over, hvor råstofferne i stedet skal komme fra, siger Torben Liborius til BygTek

Han oplyser at Danmark stort set netto eksporterer ’nul’, idet eksport og import nogenlunde går lige op:

- At tro, at vi kunne importere alle råstoffer, ville øge transportarbejdet voldsomt og dermed miljøbelastningen. Det er urealistisk, og derfor skal vi opretholde, at Danmark er selvforsynende med råstoffer, siger Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør videre.

Kæmper om arealerne
Han understreger, at der er ’kamp om arealerne’ i forhold til blandt andet naturbeskyttelse, boliger, vindmøller eller graves grus:

- Det er et stort puslespil, der skal lægges. Men mange glemmer, at når der er foretaget råstofudvinding, skal områderne retableres og ender som rekreative arealer med masser af varieret natur for både dyr og mennesker. Er der ikke råstoffer nok, vil holmene ved Avedøre og Lynetteholmen blive udfordret, fordi der ikke vil være tilstrækkeligt med råstoffer i hovedstadsområdet. Enten bliver det meget dyrere på grund af transporten, det bliver forsinket, eller projektet må skrinlægges. Ordentlig planlægning kan foregribe disse udfordringer, siger Torben Liborius.

Skal grave før bebyggelse
Han forstår godt den modstand, der ofte kommer fra lokale interessenter, eksempelvis i byer tæt om af råstofudvindíngen, hvor borgerne udsættes for støj, støv og mange transporter med store køretøjer:

- Den seriøse del af råstofbranchen er meget opmærksom på netop det problem. Man skal ikke have grusgrave i tæt bebyggede områder. Men ved en god planlægning kan man jo hente råstofferne, inden man bebygger områderne.

Hør hele interviewet med Torben Liborius på nedenstående link

http://radioupdate.dk/Updatenyheder.asp?page=3687&T=Mangel på råstoffer truer enorme byggeprojekter

Læs mere om Byggeri

14/8 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.