LCA
LCA
scroll
Med på en kigger Det signalerer åbenhed og fællesskab, og det er enormt vigtige værdier på Frederiksberg, siger borgmester Michael Vindfeldt (S).

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder

Af Daniel Christensen

Nysgerrige sjæle i alle størrelser kan i fremtiden følge med i arbejdet på Frederiksberg Kommunes byggepladser.

I fremtiden skal alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder.

Det har Kommunalbestyrelsen besluttet efter forslag af rådmand Gunvor Wibroe (S) og Christina Sylvest-Noer (S).

- Vores by er i rivende udvikling, og vores by er for os alle sammen. Det gælder også, når vi bygger og udvikler byen. En byggeplads har altid kunnet vække nysgerrighed og glæde særligt blandt mindre børn. Det er nemlig spændende at se de store maskiner og følge med i, hvad der sker, når man f.eks. river ned, graver og ikke mindst bygger op igen.

- Derfor foreslår Socialdemokratiet, at der på kommunale byggepladser, hvor det er muligt og giver mening, laves kighuller eller trin i indhegningen, så særligt vores mindste borgere har mulighed for at opleve det spændende arbejde med gravemaskiner, lastbiler og kraner på byens byggepladser, lød oplægget.

Og det blev enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet 23. januar.

Forvaltning vil udstikke retningslinjerne
Beslutningen lægger sig i forlængelse af kommunens praksis på enkelte tidligere byggepladser, hvor der i forbindelse med eksempelvis renoveringen af en skole har været kighuller i byggepladshegnet.

I projekter, hvor byggepladshegn udføres af plademateriale, vil der som udgangspunkt blive udført kighuller i selve hegnet, som muliggør indkig til byggepladsen for såvel voksne som børn. Forvaltningen vil udarbejde retningslinjer til entreprenøren for, hvordan kighuller skal udføres.

I projekter hvor byggepladshegn udføres med trådhegn, vil der være gennemsigtighed, som ikke giver anledning til at etablere særskilte kighuller.

Borgmester Michael Vindfeldt (S) glæder sig over beslutningen:

- Der sker en masse på Frederiksberg, og i stedet for at det sker bag lukkede hegn, så åbner vi for alle, der gerne vil følge med. Der er rigtigt mange, der finder det fascinerende at se de store anlæg og maskiner, og det skal vi da give dem lejlighed til, siger borgmesteren, der suppleres af formanden for Frederiksberg Kommunes Miljø- og Trafikudvalg Jan E Jørgensen (V).

- Det er faktisk noget, vi, som beskæftiger os med byens udvikling, ofte bliver spurgt om, så det er på alle måder en god beslutning. Fremover bliver det simpelthen et krav til alle hegn, der sættes op omkring kommunale projekter, at de skal give byens mindste borgere mulighed for at se og opleve arbejderne bag hegnet – for byens udvikling kommer os alle ved, siger han.

28/3 2023