Aktuelle nyheder - Byggeri

Menneskerettighedsdomstol kan lægge bombe under Ring 5

Menneskerettighedsdomstol kan lægge bombe under Ring 5

Flertal af partier vil nedlægge transportkorridoren til Ring5, men de har ikke mandater nok.

Del artiklen på

Poliktik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

De Radikale, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, SF, Alternative og Enhedslisten har stillet et beslutningsforslag om at ophæve arealreservationer i den sydlige Ring 5-transportkorridor, og i den nordlige Ring 5 korridor er også De Konservative med i forslaget, der derfor er delt i to.

Men de seks partier udgør ikke et flertal i Folketinget, idet både Venstre, LA og Socialdemokratiet er imod.

Om få år kan Ring 5-transportkorridoren fejre 50-årsfødselsdag og stammer ifølge forslagsstillerne fra en tid, hvor man lagde korridorer gennem skove og naturområder, fordi det var billigere at anlægge veje der.

De peger på, at en motorvej vil give et trafikspring, som vil øge Danmarks udledninger og dermed gøre det vanskeligere at nå målet om at nedbringe udslippet af klimagasser med 70 procent.

Særlige begrænsinger
Det helt store problem med en transportkorridor er imidlertid, at den i alle de år, reservationen har eksisteret, har betydet store og meget indgribende begrænsninger for borgere og myndigheder i de berørte kommuner.

Der er blandt andet de seneste år sket en stramning, så selv små ændringer og byggetilladelser pålægges særlige begrænsninger med den effekt, at ejendomme, der er beliggende i korridoren, kan være svære at sælge.

Det er altså grundejerne i hele bæltet, som risikerer at blive stavnsbundet til deres ejendomme, men uden at staten har betalt for den ekspropriation, der i realiteten er tale om

Bombe under transportkorridorer
I den forbindelse er en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol meget interessant og kan være en regulær bombe under både nuværende og fremtidige udlægninger af transportkorridorer og andre offentlige anlægsprojekter.

Dommen, der drejer sig om såkaldt ’anticiperet ekspropriation’(foregreben ekspropriation),
har nemlig skabt tvivl om lovligheden af at holde folk hen i uvished i så mange år, og det er ifølge forslagsstillerne til beslutningsforslaget om Ring5 en yderligere begrundelse for at fjerne arealreservationerne’.

På høje tid
Forslagsstillerne hilser velkommen, at der i øjeblikket foregår undersøgelser af alternativer til den sydlige del, men finder under alle omstændigheder, at en motorvejsforbindelse i Ring 5-korridorens sydlige del udgør så store naturmæssige udfordringer og menneskelig usikkerhed, at Ring 5 syd bør droppes med det samme:

- Det er på høje tid, at der kommer en afklaring vedrørende Ring 5-transportkorridoren. Det er helt urimeligt over for de borgere, som i dag er påvirkede af arealreservationerne, at bibeholde reservationerne i årevis. De har et berettiget krav på at vide, om de er købt eller solgt, oplyser forslagsstillerne.

Èn kilometer bredt bælte
Der peges på, at en ophævelse af arealreservationerne vil gøre det lettere og mere trygt at være borger inden for det én kilometer brede bælte, der udgør arealreservationerne, og kommunerne kan i samarbejde med borgerne udvikle deres områder og nærmiljøer.

Transportkorridorer i hovedstadsområdet er arealreservationer, der skal sikre mulighed for, at blandt andet fremtidige motorveje, baner og tekniske anlæg kan placeres i mindst mulig konflikt med bymæssig bebyggelse.

Inden for transportkorridorerne er der begrænsninger for byudvikling, nybyggeri og ændret anvendelse til byformål. Ændringer i transportkorridorerne forudsætter en ændring i Fingerplanen, hvori arealreservationerne er udlagt.

Arealreservation i næsten 50 år
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog i dommen Sporrong og Lönnroth v. Sverige fra den 23. september 1982, at der er grænser for, hvor længe myndighederne kan reservere muligheder for etablering af infrastrukturanlæg.

Der kan være tale om en såkaldt ’anticiperet ekspropriation’, og arealreservationen til Ring 5 har eksisteret i 46 år, altså også før den nævnte sag i Sverige blev afgjort.

Arealreservationen til Ring 5 (transportkorridoren) går gennem eller tæt forbi seks Natura 2000 områder, men det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning, at der er direkte forbud mod planlægning af vejanlæg i Natura 2000 områder.

Ugler i mosen?
Martin Lidegaard har i øvrigt bedt ministeren oplyse, der foreligger en juridisk vurdering af, om det er lovligt at opretholde transportkorridoren i så lang tid, som det har været tilfældet.

Noget tyder på, at en sådan juridisk vurdering IKKE findes, for Martin Lidegaard har måttet vente meget længere på svar, end der er sædvanligt.

Det kunne tyde på, at der er ’ugler i mosen’, og at man i øjeblikket i ministeriet forsøger at finde en ud/omvej på problemet

Det er i øvrigt en vurdering, der også kan få betydning for andre områder. Eksempelvis realreservationerne i forbindelse med støjzoner omkring lufthavne.

Her har der gennem 50 år omkring Roskilde Lufthavn været udlagt støjzoner med stærke restriktioner for flere byer i området, men for mange tusind flere fly, end der reelt benytter lufthavnen.

Læs mere om Byggeri

12/12 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.