bygma
LCA
scroll
Mere end en ud af tre malermestre mangler arbejdskraft17 % af malervirksomhederne svarer, at det øgede håndværkerfradrag har mindsket kundernes efterspørgsel efter sort arbejde. Det er ganske pænt, synes direktør i Danske Malermestre, Ole Draborg.

Mere end en ud af tre malermestre mangler arbejdskraft

Færre malersvende har i foråret 2021 været ledige set i forhold til 2020. Mere end en tredjedel af landets malermestre er begrænsede i deres produktion, fordi de mangler arbejdskraft, viser ny konjunkturanalyse

Landets malermestre kigger langt efter den nødvendige arbejdskraft for at leve op til kundernes efterspørgsel. Mere end en tredjedel må sige nej til opgaver, fordi de mangler arbejdskraft. Det viser Danske Malermestres nye konjunkturanalyse fra juni 2021.

- Det er godt, at der er gang i malerfaget, men det er ærgerligt, at malermestrene skal sige nej til kunderne. Heldigvis er malermestrene gået i gang med at uddanne fremtidens arbejdskraft, hvor der det sidste år har været en stigning i antallet af praktikpladser på 19 %, siger direktør i Danske Malermestre, Ole Draborg.

Malerfaget har haft et ganske fint forår. Netto 14 % af virksomhederne har haft en stigende omsætning. Tilsvarende er forventningerne til 2. halvår 2021 også ganske positive. Netto 18 % af virksomhederne forventer en stigende omsætning, og det er kun 11 % af virksomhederne, der forventer en negativ udvikling i 2. halvår 2021.

Håndværkerfradraget bør være permanent
Næsten hver femte af virksomhederne har oplevet en stigende efterspørgsel efter udvendigt malerarbejde på grund af forhøjelsen af håndværkerfradraget. I forbindelse med finansloven for 2021 blev der vedtaget en midlertidig fordobling af håndværkerfradraget for håndværksydelser, for at sætte gang i dansk økonomi efter corona. Det maksimale fradrag pr. person er i 2021 25.000 kroner i stedet for 12.500 kroner.

- Og 17 % af virksomhederne siger, at det øgede fradrag har mindsket kundernes efterspørgsel efter sort arbejde, hvilket må siges at være ganske pænt. Det kan dog ikke afvises at noget af stigningen skyldes den generelt stigende private efterspørgsel, siger Ole Draborg.

I alt har 19 % af virksomhederne oplevet en stigende efterspørgsel efter udvendigt malerarbejde. Besvarelserne bekræfter således, at håndværkerfradraget er et effektivt instrument til både at øge aktiviteten og mindske det sorte arbejde inden for malerfaget. Dermed bekræfter besvarelserne den lange række af undersøgelser, som Danske Malermestre har lavet om emnet.

Vil effektivt reducere sort arbejde
Danske Malermestre opfordrer endnu en gang til, at politikerne ophører med at betragte håndværkerfradraget som et konjunkturregulerende instrument, men i stedet ser det som en effektiv måde at imødegå ineffektivt gør det selv-arbejde og sort arbejde i en økonomi med et højt skattetryk.

- Ved at gøre forhøjelsen af fradragsbeløbet permanent og ved at målrette fradraget mod ydelser udført i hjemmet og med en høj lønandel, vil man effektivt reducere sort arbejde og opbygge et stabilt arbejdsmarked for disse ydelser. Det er oplagt, at indvendigt malerarbejde skal med i ordningen igen, men også ydelser som for eksempel rengøring, havearbejde og børnepasning bør være en del af en permanent ordning, siger Ole Draborg.

-los


13/7 2021