Aktuelle nyheder - Byggeri

Måske en alternativ forbindelse på Stevns

Måske en alternativ forbindelse på Stevns

VVM-undersøgelsen af en ny vejforbindelse til Stevns på Sjælland er nu gået ind i en ny fase

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Af et statusnotat fra Vejdirektoratet for VVM-undersøgelsen af en ny vejforbindelse til Stevns fremgår det, at man har modtaget i alt 44 henvendelser fra afsendere som Stevns Kommune, berørte borgere, virksomheder, interesseorganisationer og foreninger.

Henvendelserne omfatter blandt andet forslag til alternative linjeføringer og bemærkninger vedrørende trafikale, natur- og miljømæssige forhold.

I henvendelsen fra Stevns Kommune påpeges det, at kommunens udgangspunkt i hele forløbet har været en linieføring, der er så langt mod nord som muligt. En linjeføring, som både kan flytte flest mulige biler fra Strøby Egede og fra Viadukten i Køge, og som kan bidrage til at skabe mulighed for udvikling i Stevns Kommune.

Opsplitning og støj
I et stort antal henvendelser anføres det, at linjeføringen gennem Vallø Storskov og nord om Hårlev vil have en række negative effekter, herunder gennemskæring af Vallø Storskov, opsplitning af bysamfund, støjpåvirkning og ødelæggelse af rekreative områder. Som et mere skånsomt alternativ peges på en linjeføring syd om Vallø Storskov og syd om Hårlev.

Omvendt anføres det i andre henvendelser, at et forløb syd om Vallø Storskov og syd om Hårlev ikke opfylder det oprindelig formål med at aflaste trafikken gennem Køge, da et sådan vejforløb vil medføre en væsentlig omvejskørsel og dermed ikke være et attraktivt rutevalg for trafikanterne.

Nej til nordlig forbindelse
I flere henvendelser peges på, at en nordligere vejforbindelse, svarende til forundersøgelsen forslag nord om Herfølge, vil være den rette løsning på de trafikale problemer ved Køge.
Det videre arbejde Med udgangspunkt i kommissoriet, har Vejdirektoratet vurderet om et forslag til alternativ linjeføring er inden for kommissoriets rammer. Derefter er det vurderet, om forslaget skal medtages i det videre arbejde.

Vejdirektoratet har på den baggrund vurderet, at et nordligere forløb, svarende til forundersøgelsen forslag nord om Herfølge, ligger uden for kommissoriets rammer, fordi både Køge og Stevns kommuners byråd har peget på en sydlig vejforbindelse, som den rette løsning.

Forslag A
Vejdirektoratet har derfor valgt at inddrage en linjeføring syd om Vallø Storskov og Hårlev i VVM-undersøgelsen.

Det betyder, at der fremadrettet arbejdes med følgende forslag til linjeføring:
- Forslag A: Fra Sydmotorvejen gennem Vallø Storskov, nord om Hårlev og nord om Klippinge (i store træk svarende til forslaget fra forundersøgelsen) • Forslag B: Fra Sydmotorvejen syd om Vallø Storskov, syd om Hårlev og syd om Klippinge

Forslag B
Til forslag B undersøges varianter omkring tilslutning til Vordingborgvej.

- Variant B1 med tilslutning ved Slimmingevej med krydsning af Kanderød.

- Variant B2 med tilslutning i et sydligere punkt på Vordingborgvej, syd om Kanderød. Vejdirektoratet vurderer, at det er muligt at undersøge begge forslag inden for VVMundersøgelsens bevilling og tidsplan.
Med forslag B berøres også Faxe Kommune syd for Kanderød.

Læs mere om Byggeri

26/11 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.
 • Zarges

  Zarges

  Godt arbejdsmiljø valg
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • Københavns Listefabrik

  Københavns Listefabrik

  Se listekataloget - verdens største udvalg af trælister
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • BMI Danmark

  BMI Danmark

  (Icopal & Monier) - Se vores brohurer om tagløsninger
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål
 • Dansk Boligbyg

  Dansk Boligbyg

  Det giver pote at leve værdierne
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • NTI

  NTI

  Vi gør dig bedre!
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • OX-ON

  OX-ON

  Designed to protect
 • Scandi Supply

  Scandi Supply

  Brandsikring A - Z