LCA
LCA
scroll
Mystiske argumenter for at skære kommunernes byggeaktivitet

Mystiske argumenter for at skære kommunernes byggeaktivitet

Branchedirektør i DI Byggeri, Anders Stougen advarer mod konsekvenserne af kommuneaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Anlægsniveauet er aftalt til 18½ milliarder kroner næste år, og det er ifølge Anders Stouge et historisk lavt niveau, som han kalder ’bekymrende’.

Anders Stouge peger på, at kommunerne skal reducere deres forbrug af eksterne konsulenter med yderligere 75 millioner kroner i 2023, den kommunale serviceramme bliver løftet til 1,3 milliarder kroner, og anlægsniveauet bliver beskåret med 1,4 milliarder kroner:

- Siden kommunereformen trådte i kraft i 2007, har anlægsniveauet kun én gang været sat lavere, end det er for 2023. Set fra bygge- og anlægssektorens syn er det bekymrende, at anlægsniveauet bliver sænket så meget, siger branchedirektøren.

Projekter udskudt eller opgivet
Han henviser bland andet til, at den stigende inflation i forvejen har bremset kommunernes anlægsaktiviteter – både når det gælder nybygninger og renoveringer.

- Inden for det seneste halve år har lige over halvdelen af kommunerne udskudt og opgivet anlægsprojekter. Det er meget bekymrende, siger Anders Stouge.

Han erkender, at bygge- og anlægsektoren i denne tid er inde i et ’brandvarmt marked’, men samtidig peger han på, at markedet er ved at korrigere sig selv:

- Nu går vi til, at det bliver lunkent og måske endda koldt, siger DI Byggeris branchedirektør.

Mystiske argumenter
Anders Stouge er overrasket over, hvor kraftig en reduktion, der er tale om – ikke mindst i lyset af, at der i forvejen er en opbremsning:

- Det bliver virkelig svære prioriteringer, der skal gøres ude i kommunerne, som i forvejen har svært ved at få bygget plejehjem og skoler som følge af prisstigningerne. Og energieffektivisering og omstilling af varmeforsyning er højaktuel, både for at blive uafhængig af russisk gas og for at nå klimamålene. Det gælder ikke mindst den kommunale bygningsmasse, og mange kommunale bygninger trænger til renovering. Det er derfor nogle lidt mystiske argumenter, som bliver brugt, når der argumenteres for det lave anlægsniveau, mener Anders Stouge.

20/6 2022