Aktuelle nyheder - Byggeri

Én facadetesthal – mange muligheder Det er gået hurtigt med at lukke den nye facadetesthal i Hvidovre, der pt. er ved at bliver koblet sammen med andre af DBI’s bygninger på Jernholmen. Foto: DBI

Én facadetesthal – mange muligheder

Alt ved den kommende facadetesthal hos DBI er designet til at holde et højt aktivitetsniveau. Hallen kan ikke kun klare klassifikationstests, men også mere alternative tests

Del artiklen på

Anlæg

Der bliver mulighed for at tænke og teste stort i den kommende facadetesthal hos DBI, som forventes at stå klar til brug for kundeprøvninger i løbet af første halvdel af 2020. Hallen bliver godt 15x18 meter, får 13 meter til loftet og er stor nok til at indeholde to teststande.

- Teststandene vil blive indrettet til at teste efter den svenske facadestandard SP Fire 105. Det kræver testemner, der er mere end seks meter høje og fire meter brede, fortæller Andreas Norsk, der er resistance to fire engineer i DBI’s brandtestafdeling.

SP Fire 105 er valgt, fordi det er den eneste facadetest, der er benævnt i det danske præskriptive system. Den bliver også brugt i Sverige og Norge, men udbuddet af testen er begrænset, og efterspørgslen er stor.

Klar til test efter fælleseuropæisk standard
SP Fire 105-standarden er designet til at teste den lodrette brandspredning to etager fra den brandramte etage. Det gøres i grove træk ved at sætte et kar med 60 liter heptan i et brandkammer under facaden og lade flammerne trække ud under og op ad facaden.

- Heptanen brænder væk på ca. 20 minutter. Bl.a. data fra termodetektorer og visuelle indikationer bruges til at beskrive facadens præstation, siger Andreas Norsk.

- SP Fire 105 tester hele facadesystemet. Derfor kan man kun i yderst begrænset omfang ændre ved komponenterne i facaden efterfølgende, tilføjer Anders Dragsted, der er project manager i Advanced Services hos DBI.

Der er også en fælleseuropæisk standard for facadetest på vej. Den vil stille andre krav til bl.a. størrelsen af testelementer, som efter alt at dømme skal være 8,5 meter høje og 3,5 meter brede. Det har DBI imidlertid taget højde for og dimensioneret den nye facadetesthal efter. Det betyder, at hallen er klar til at foretage test efter den fælleseuropæiske standard, når den bliver klar.

Artiklen fortsætter under billedet...
Hallen kommer til at indeholde to teststande, så der ikke bliver så meget ventetid og så kunder kan færdes i hallen uden at se hinandens facader. Hallen forventes at blive taget i brug inden sommeren 2020. Foto: DBI

God logistik sikrer hurtig dokumentation
To teststande i den samme hal gør det muligt at sikre et godt og hurtigt flow i testene.

- For nogle materialer er der krav til tørretiden, hvilket består i perioden mellem opbygning og test af facaden. Det kan betyde, at en facade, der er opbygget på en teststand, skal stå i en periode, før vi tester den. Med to teststande forhindrer vi, at hallen ligger ubrugt hen, fordi den er optaget af en facade, der tørrer, siger Andreas Norsk og fortsætter:

- Desuden kan teststandene dækkes af, så kunder kan færdes i hallen uden at se hinandens facader. Hallen designes til at sikre gode forhold under opbygningen af facaderne og en god logistik i forbindelse med prøvningerne, så kunderne hurtigt får den dokumentation, der giver adgang til markedet i Danmark, Sverige og Norge, siger han.

Åben for alternative tests
Kapaciteten i den nye hal vil være ca. en test om ugen lidt afhængig af tørretiden. Og det begrænser sig ikke til tests efter SP Fire 105. Alt i hallen brandbeskyttes, og sammen med udsugningen bliver det muligt at udføre mere eller mindre eksperimenterende tests.

- Hallen gør det muligt at udføre tests, som ikke giver klassifikation eller følger en standard, men på en billig måde skaber værdi og viden om et produkt til kunden – f.eks. om brandudviklingen i et produkt. Vi er åbne for at anvende hallen til de alternative tests, vores kunder efterspørger, siger Anders Dragsted.

Fakta: Den fælleseuropæiske standard for facadetest
I de seneste mange år har idéen om en harmoniseret standard for facadetest i Europa vundet udbredelse, hvilket i 2016 ledte til et udbud, hvor man baseret på de tyske og engelske tests på området skulle lave et udkast til en fælles standard. Svenske RISE vandt opgaven i samarbejde med fire andre europæiske testinstitutter og afsluttede arbejdet sidste år. Resultatet, som inkluderede et testudkast, blev bl.a. præsenteret på konferencen Fire Safety of Facades 2019 i Paris, hvor DBI deltog.

Standarden er dog ikke færdigudviklet endnu. Næste skridt i udviklingen er et nyt udbud, hvor der skal fremlægges et komplet forslag til en standard.

-los

Læs mere om Byggeri

12/12 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.