Aktuelle nyheder - Byggeri

Naturfredningsforening protesterer mod Hærvejsmotorvej

Naturfredningsforening protesterer mod Hærvejsmotorvej

Danmarks Naturfredningsforening mener, at mener, at det er af tiltagende betydning, at Danmarks landskaber friholdes fra anlæg og byggeri

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Danmarks Naturfredningsforenings afdelinger langs den jyske højderyg har i et brev til såvel
transportminister Benny Engelbrecht som Folketingets Transportudvalg protesteret mod planerne om at anlægge en Hærvejsmotorvej.

Naturfredningsforeningen er ’stærkt bekymrede’ over forslaget om at anlægge en Hærvejsmotorvej parallelt med den eksisterende østjyske motorvej:

- En ny motorvej langs den midtjyske højderyg vil ødelægge meget store landskabsværdier og reducere mulige initiativer til øget biodiversitet. Netop langs hærvejen er der overordentlig store landskabshensyn at tage, hvilket, set fra de berørte DN afdelingers side, bør gøre et motorvejsanlæg umuligt, hedder det blandt andet i henvendelsen.

Skærende kontrast
Der peges også på, at et motorvejsbyggeri i det pågældende område vil stå i ’skærende kontrast’ til Folketingets nylige aftale om oprettelse af ’naturnationalparker’:

- Konkret er en af de helt store kandidater til en naturnationalpark, Vejle Ådal med opland. Et ubrudt landskab fra Randbøl Hede til Vejle. Området mellem Give, Billund, Egtved og Vejle tåler derfor ingen yderligere fragmentering. Men den omtalte Hærvejsmotorvej planlægges gennemført som det allerførste i dette område. Det må ikke ske, skriver foreningen.

Vil stå som skamstøtte
Det hævdes ligefrem, at forarmningen af den midtjyske natur vil stå som en skamstøtte over dem, der vedtager et sådant byggeri’:

- Vi mener, at det er af tiltagende betydning, at vores landskaber friholdes fra anlæg og byggeri. Tanken om endnu en strækning som den østjyske motorvej med dens overvældende urbanisering og opsplitning af landskabet er stærkt bekymrende. Ikke blot det fysiske anlæg, men også den vedvarende støj over lange afstande i et område, der over store strækninger i dag er fri for støj, vil være en permanent nedsættelse af naturoplevelserne i området. Det må være en fundamental del af velstandsbegrebet, at vi som nation bevarer de sidste større områder, hvor vi – næsten - kan søge ud i ’intetheden’. Området i Midtjylland har denne kvalitet. Lad ikke forhastet trafikplanlægning ødelægge muligheden for at give dette videre til fremtidige generationer, slutter henvendelsen.

Læs mere om Byggeri

14/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.