LCA
LCA
scroll
Nedsætter koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeriUdvalgte brancheorganisationer og -interessenter er inviteret med i koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri.

Nedsætter koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri

Regeringens strategi for bæredygtigt byggeri indeholder 21 initiativer, der skal sikre et kvalitetsbevidst, økonomisk ansvarligt og mere bæredygtigt byggeri. Nyt udvalg er næste skridt på vejen

Som led i gennemførelsen af strategien nedsættes et koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri, der blandt andet skal medvirke til at sikre, at strategiens initiativer forankres i de relevante byggefaglige miljøer.

Koordineringsudvalget får en stor opgave med aktivt at drive og understøtte branchens indfrielse af kommende bæredygtighedskrav om LCA og grænseværdi, der indfases fra 2023.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

- Koordinationsudvalget og dialogen med branchens parter bliver helt central for at komme i mål med byggeriets grønne omstilling. Jeg har positive forventninger til, at koordineringsudvalget i årene frem får sikret, at branchen løbende modtager og implementerer strategiens initiativer i fællesskab. Derfor bliver koordineringsudvalget et omdrejningspunkt for at sikre, at hele branchen kan følge med, når vi starter indfasningen af klimakrav til bygninger.

En stærk forpligtigelse
Som formand for koordineringsudvalget har boligministeren udpeget byggedirektør i KAB, Rolf Andersson, der skal stå i spidsen for koordineringsudvalgets vigtige opgaver.

- Den politisk bredt forankrede strategi om bæredygtigt byggeri udgør en stærk forpligtigelse for byggeriets parter. Vi kan rykke branchen langt, også uden at der opstår opadgående prispres og forstyrrende flaskehalse. Jeg oplever en stor dedikation fra alle i byggeriet til dette og ser frem til et godt og tæt samarbejde, siger Rolf Andersson.

Koordineringsudvalget holder deres første møde efter sommerferien og skal som udgangspunkt mødes fire gange om året.

Der er sendt invitationer til udvalgte brancheorganisationer og -interessenter. Når der senere er modtaget svar fra de inviterede, vil det blive offentliggjort, hvem der er medlemmer af koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri.

Strategi for bæredygtigt byggeri er udgivet af Indenrigs- og Boligministeriet og kan ses her.

-los


14/6 2021