left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Nordiske boligministre vil have klimavenligt byggeri og billigere boliger– At gøre Norden til en CO2neutral region, et mål, som de nordiske statsministre vedtog på deres møde i august, kan ikke opnås uden en hurtig omstilling i bolig- og byggebranchen, fastslog mødelederen

Nordiske boligministre vil have klimavenligt byggeri og billigere boliger

De nordiske boligministre vil samarbejde for at få CO2-udledningen fra boliger og byggeri sænket, få branchen til at satse på mere cirkulært byggeri og skabe øget konkurrence for at få billigere boliger

Del artiklen på

Samfund - klima og bæredygtighed

Over en tredjedel af de nordiske landes CO2-udledning stammer fra boliger og byggeri. Det vil de nordiske ministre med ansvar for bolig- og byggesektoren råde bod på. Derfor er de blevet enige om en erklæring, som fremhæver behovet for øget samarbejdet om at sænke udledningen fra boliger og byggeri.

I erklæringen forpligter ministrene sig til at stræbe efter globalt lederskab, så Norden kan blive den mest progressive region i verden, når det handler om at udvikle løsninger, som mindsker udledningen i byggebranchen.

– At gøre Norden til en CO2 neutral region, et mål, som de nordiske statsministre vedtog på deres møde i august, kan ikke opnås uden en hurtig omstilling i bolig- og byggebranchen. Det er på høje tid, at byggesektoren går fra at være en del af klimaproblemet til at være en integreret del af løsningen, siger Islands social- og børneminister Ásmundur Einar Daðason, som ledte mødet i Reykjavik.

Mindre Co2 og mere genanvendelse
I erklæringen opfordrer ministrene aktører i bygge- og ejendomssektoren samt -industrien til at gøre en fælles nordisk indsats for byggeri med lav CO2-udledning. Ministrene efterlyser også mere samarbejde i den akademiske sektor og på tværs af forskningsinstitutter med henblik på at opbygge yderligere viden, så man kan opnå en hurtig omstilling.

Erklæringen understreger, hvor vigtigt det er med øget cirkulær økonomi i byggesektoren. Der står blandt andet, at den nuværende byggemasse indeholder en ressourcebank af brugbart materiale, som man bør udnytte. Derudover efterlyser erklæringen lovgivning på europæisk niveau, som understøtter øget genbrug af byggematerialer.

Direktører fra byggebranchen deltog
I forbindelse med mødet i Reykjavik blev der afholdt en rundbordssamtale mellem ministrene og direktører i den nordiske byggebranche. Hensigten var blandt andet at få konkrete svar på, hvad der skal til for at gøre det muligt at bygge billigere boliger – en udfordring, som er fælles for alle de nordiske lande.

Et vigtigt konkret tiltag er at sikre, at virksomheder i et enkelt nordisk land uden yderligere omkostninger kan byde på et byggeprojekt i et andet nordisk land. Det kan man for eksempel gøre ved at udvikle digitale tjenester på tværs af landegrænserne.

Ministrene diskuterede også, hvordan landene kan samarbejde mere om at fremme opførelse af boliger i tyndt befolkede områder, og hvad der skal til for at gøre det nemmere for unge og marginaliserede grupper at få adgang til en bolig.

Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki var tilfreds med ministrenes stærke opbakning til klimaet. Det er helt i tråd med ministerrådets nye vision om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030.

- Det er glædeligt, at boligministrene sætter så stort fokus på både klimavenligt byggeri og øget samarbejde over landegrænserne. Det vil dels give os en mere bæredygtig bolig- og byggesektor og dels et større marked, hvilket fører til øget konkurrence og billigere boliger. Vi er nødt til at finde de største hindringer for samarbejde i Norden og fjerne dem – også i byggesektoren. Det er vejen til billigere og mere bæredygtige boliger, siger Lehtomäki.

-jhn

 

Læs mere om Byggeri

14/10 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.