Aktuelle nyheder - Byggeri

Nu begynder planlægningen af energiø Bornholms undersøiske kabelruterHavvindmøller skal levere strøm til Danmarks nye energiøer.

Nu begynder planlægningen af energiø Bornholms undersøiske kabelruter

Rambøll har nu vundet en af de første forberedende miljø- og havbundsundersøgelser for de kommende energiøer

Del artiklen på

Med klimaaftalen i juni 2020 blev det besluttet at opføre to energiøer i henholdsvis Østersøen og Nordsøen med tilkoblede havvindmølleparker, der tilsammen kan levere 5 GW og vil kunne dække elforbruget i ca. fem millioner husstande i Danmark og nabolande.

Begrebet ’energiø’ dækker over en eksisterende ø, fysisk ø eller platform, som fungerer som et knudepunkt for el-produktion fra omkringliggende havvindmølleparker, der forbindes og distribueres til et eller flere lande.

Energinet har nu bedt Rambøll om at kortlægge og anbefale mulige kabelruter og ilandføringslokationer for eksporten af strøm fra den kommende energiø ved Bornholm til henholdsvis Danmark og et naboland.

- Opgaven er af stor strategisk betydning, da resultatet vil være med til at danne grundlag for beslutninger vedrørende import og eksport af energi fra den nye energiø, samt hvordan den vedvarende energi fra energiøerne forbindes og integreres med energisystemet på land. Eksporten af energi fra energiøerne vil forbinde lande på kryds og tværs og er vital, når alle europæer skal have grøn energi, siger Mikkel Benthien Kristensen, der er global divisionsdirektør for Miljøkonsekvensvurdering i Rambøll.
 
Energiøerne repræsenterer en ny æra for vedvarende energi og gør Danmark til frontløber inden for avanceret udnyttelse af havvind. Projekterne er vigtige for Danmark, da den grønne strøm fra energiøerne kan forsyne et stigende elforbrug i et klimavenligt dansk samfund, men også for Europa, når den grønne strøm eksporteres og dermed bidrager til den europæiske omstilling.

Rambølls lange og brede erfaring med kabelruteplanlægning og miljøforundersøgelser internationalt fra projekter som bl.a. el-forbindelsen Viking Link mellem Jylland og England og gasrørledningen Baltic Pipe var blandt begrundelsen for valget af Rambøll. Denne type undersøgelser er komplekse og tværfaglige af natur og løses derfor i samarbejde med mange forskellige specialister. Rambølls projekthold trækker derfor på 15 eksperter fra Rambøll i Denmark, Sverige og Tyskland.

Arbejdet skaber fundamentet for efterfølgende undersøgelser og godkendelse af projektet. Næste skridt i projektet energiø Bornholm bliver at udføre de miljøforundersøgelser, der skal sikre, at energiøen får så få negative konsekvenser for havmiljøet og naturen som muligt.

-kj

Læs mere om Byggeri

14/4 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.