left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Nu strammes klimakravene til nyt byggeri

Nu strammes klimakravene til nyt byggeri

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek har præsenteret sit forslag til en ny lovgivning, der giver ham bemyndigelse til at fastsætte krav til bygningers klimapåvirkning

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Nu skal også Byggeloven ændres for at fremme de politiske målsætninger om en grøn omstilling af byggeriet.

Der blev i begyndelsen af marts indgået en politisk aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri, som skal understøtte en omstilling af bygge- og anlægssektoren.

Den nye Byggelov skal give mulighed for, at der i Bygningsreglementet kan fastsættes krav til byggeriet om livcyklusvurdering og CO2- grænseværdi, om totaløkonomisk analyse, om ressourceanvendelse på byggepladser og om dokumentation af problematiske stoffer i byggematerialer.

Ni krav
Den frivillige bæredygtighedsklasse rummer i alt ni krav, hvoraf fem af kravene allerede er hjemlet i Byggeloven, og kan udmøntes i bygningsreglementet. Formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel i Byggeloven til, at også de resterende fire krav kan indføres i Bygningsreglementet.

Den frivillige bæredygtighedsklasse er under en såkaldt testfase, som skal øge erfaringerne i hele byggebranchen. Testfasen bruges til at opsamle data fra konkrete byggerier, der skal øge vidensniveauet, herunder om de økonomiske konsekvenser.

Gælder de fleste bygninger
De nye regler kommer til at gælde for de fleste bygninger, der opføres, men visse er undtaget. Det gælder blandt andre jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger, sommerhuse, uopvarmede bygninger og sekundært byggeri som carporte, udhuse og lignende.

Ifølge den politiske aftale skal fra 2023 der indføres en CO2-grænseværdi for nybyggeri, der er større end 1.000 kvadratmeter og for øvrigt nybyggeri under 1.000 kvadratmeter fra 2025.
Blandt kravene i den fribillige bæredygtighedsklasse er energi- og vandforbrug på byggepladsen. Derudover sættes der med aftalen fokus på ressourceanvendelse på byggepladser med initiativet ’Mindre spild af materialer på byggepladsen’.

Læs hele lovforslaget på nedensående link

https://www.ft.dk//samling/20201/almdel/BOU/bilag/137/2410179.pdf

Læs mere om Byggeri

7/6 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.