Aktuelle nyheder - Byggeri

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunktVisualisering: Entasis.

Nuuks Plads bliver nyt samlingspunkt

Lokal forankring og plads til fællesskaber er nøgleordene i den nye vision for Nuuks Plads, som projektudviklingsselskabet bag netop har præsenteret

Del artiklen på

Arkitektur - Byudvikling

Det danskejede 2L Projektudvikling, der i efteråret 2019 overtog Nuuks Plads, løfter nu sløret for den overordnede vision for udviklingen af Nuuks Plads på Nørrebro i København:

- Vi har et stærkt ønske om, at Nuuks Plads skal være et nyt samlingspunkt på Nørrebro, der er lokalt forankret, og som derfor skal udvikles i samarbejde med lokale aktører. Ambitionen er, at en række af pladsens nye lokaler skal drives af lokale ildsjæle og kræfter og skal være et sted, der indbyder til, at både nuværende og kommende beboere på Nørrebro bruger pladsen. Samtidig har vi lagt vægt på, at selve byggeriet respekterer områdets karakter og højden på de omkringliggende bygninger, siger Mathias Seidenfaden Busck fra 2L Projektudvikling.

Han fortæller videre, at 2L Projektudvikling går meget ydmygt til opgaven og håber, at der vil være opbakning til deres overordnede arkitektoniske udformning, hvor Nyrops Arkiv bevares og Koppels Magasin genanvendes; to ikoniske bygninger, som sammen har defineret pladsen siden 1964.

- Der er dog fortsat meget, der skal afklares, og samtidig skal de overordnede rammer godkendes af Københavns Kommune. Den kommende tid står derfor i dialogens tegn, og vi glæder os til at drøfte vores vision for pladsens fremtid med de mange engagerede beboere på Nørrebro, politikere, embedsmænd og andre interessenter, siger Line Schultz fra 2L Projektudvikling.

Byrum, landskab og nye fællesskaber
Konkret ønsker 2L at fjerne den lave mellembygning og dernæst skabe en ny sammenhæng ved at etablere to nye fløjbygninger mellem Nyrops Arkiv og Koppels Magasin, der danner en ny sammenhæng og et nyt byrum mellem bygningerne, der vil være åbent for alle, og som kan danne ramme for forskellige aktiviteter. Langs Nyrops Magasin dannes der en åbning til byrummet, således at Nyrops smukke bygning opretholdes som en selvstændig bygning, og dermed skabes et gaderum langs Nyrops Arkiv. Stueetagerne i de to fløje og i Nyrops Arkiv vil være transparente og åbne med plads til spisesteder, kulturelle aktiviteter eller lignende.

Det er intentionen, at en del af arealerne bliver udbudt til ikke kommerciel anvendelse med henblik på at sikre en større bredde blandt tilbuddene på Nuuks Plads.

- Det ligger i vores værdigrundlag at udvikle økonomisk ansvarlige projekter med respekt for miljø og samfund. Vores projekter skal give noget tilbage til stedet i form af byrum, landskab eller til nye fællesskaber. Derfor er det vores intention at leje en del af arealet ud til en billigere leje, så det bliver muligt for mindre kulturelle aktører at være en del af fremtidens Nuuks Plads, siger Mathias Seidenfaden Busck.

Line Schultz tilføjer:

- Vi har fokus på at lave et projekt, der også er miljømæssigt bæredygtigt, og derfor vil vi bl.a. genanvende og transformere Koppels Magasin, som faktisk er noget af det mest bæredygtige man kan gøre.

Før byggeriet på Nuuks Plads kan blive en realitet skal der vedtages en lokalplan for området. Som en del af lokalplanprocessen vil der blive afholdt borgermøder. Det første borgermøde forventes af blive afholdt i løbet af februar/marts.

Om Nuuks Plads
- Projektet omfatter 10.000 m2.
- Der etableres blandet bolig og erhverv.
- Højden på byggeriet vil være under 24 meter og vil dermed ikke overstige højden på de omkringliggende bygninger.
- Byggeriet forventes at skabe plads til 100-200 beboere afhængig af boligandel.
- 25 % af boligerne vil være almene boliger.
- 60-40 % af arealerne forventes omdannet til erhverv (serviceerhverv, kultur, detailhandel)

-kj

Læs mere om Byggeri

20/1 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.