left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Ny bro over Ribe Å er opgivet

Ny bro over Ribe Å er opgivet

Folketingets Finansudvalg har modtaget en orientering far transportminister Benny Engelbrecht om, at etableringen af en klapbro over Ribe Å alligevel ikke bliver til noget. Den er for dyr

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I forbindelse med en politisk aftale fra 2016 mellem den daværende regering fra Venstre og en række af Folketingets partier blev det besluttet at udbygge Rute 11 gennem Ribe, og som et led i projektet skulle der etableres en klapbro over Ribe Å.

Klapbroløsningen blev sat i bero i september 2019 på grundet af projektets økonomiske situation, der ifølge Vejdirektoratet blev yderligere forværret i juni 2020.

Detaljeringen af projektet viste ifølge orienteringen fra transportministeren, at det var nødvendigt at gennemføre en række ændringer i forhold til forudsætningerne, herunder ændringer som følge af mere komplicerede geotekniske forhold, højere grundvandsstand, forbedret trafiksikkerhed og de særlige naturforhold i området.

Ingen bud på broløsningen
Desuden valgte ingen af de fem prækvalificerede entreprenørvirksomheder, med henvisning til at det ikke er muligt at udføre projektet inden for den økonomiske ramme, som Vejdirektoratet havde fastsat, at afgive tilbud for broen over Ribe Å.

- Årsagen til de højere omkostninger, som entreprenørerne fremlagde på dialogmøder med Vejdirektoratet, var primært opdaterede erfaringspriser på især ståldele og mere kompleks/omkostningstung fjernstyring af især svingbro-løsningerne end tidligere forudsat, oplyser ministeren.

Særeftersyn af bæreevne
Vejdirektoratet orienterede i september 2020 om, at en gennemførelse af projektets to dele – udvidelsen af Rute 11 og etablering af en klapbro over Ribe Å - ville kræve en merbevilling.

Forligspartierne blev samtidig orienteret om, at der uden etablering af en klapbro ville være finansiering til at færdiggøre selve udvidelsen af Rute 11 samt at undersøge den eksisterende bros bæreevne og levetid.

I oktober 2020 er der udført et såkaldt særeftersyn af broen. Der er blandt andet udtaget betonkerner for at vurdere betonens tilstand og beskaffenhed, og der er lavet ophugninger i asfalten for at vurdere tilstanden af den fugtisolering, der ligger under asfalten som en beskyttelse af betonen mod vand og salt.

Broen forstærkes og levetidsforlænges
Det blev derfor besluttet, at der skulle tages stilling til behovet for øget bevilling og etableringen af klapbroen i forbindelse med kommende forhandlinger om en grøn mobilitetsplan:

- Da en klapbro over Ribe Å ikke kan realiseres inden for projekt- eller totalbevilling, og da der, som det også fremgår af Transportministeriets, ”Status for anlægs- og byggeprojekter – 1. halvår 2021”, som er fremsendt til Folketinget, ikke er tilført projektet yderligere midler, etableres klapbroen ikke. I stedet forstærkes og levetidsforlænges den eksisterende bro. Disse arbejder kan finansieres inden for projektbevillingen, slutter Benny Engelbrecht.

Læs mere om Byggeri

16/8 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.