LCA
scroll
Ny publikation om nødvendig, digital omstilling

Ny publikation om nødvendig, digital omstilling

Ny publikation fra InnoByg giver både svar og inspiration baseret på en registrering af teknologibrug, teknologimodenhed og værdiskabelse i byggeriet

Innovationsnetværket InnoByg har netop lanceret en ny publikation, som sætter fokus på værdiskabelse i bygge- og anlægsbranchen med Build 4.0-teknologier. Publikationen tager afsæt i en registrering og analyse, som er foretaget på tværs af branchens aktører og giver et spændende øjebliksbillede af både, hvor langt branchen er med implementeringen samt den værdi, der følger med.
 
Styregruppeformand i InnoByg og direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, håber, at den nye publikation vil være med til at sætte ekstra skub i, at branchen tager de nye teknologier til sig:

- Der er mange gode grunde til, at bygge- og anlægsbranchen bør tage imod den nye digitale bølge med åbne arme. Der er brug for nye, innovative løsninger, processer og teknologier - også for at stå stærkere i konkurrencen på det globale marked. I Danmark har vi tradition for at være nytænkende og gå forrest i udviklingen. Med Build 4.0, som er bygge- og anlægsbranchens svar på Industrialisering 4.0, har vi en enestående mulighed for at fastholde den tradition, siger han.

At branchens fremtid afhænger af omstillingsparathed, når det gælder digitalisering, implementering af ny teknologi og ændringer i processer og mindset, er Michael H. Nielsen heller ikke i tvivl om:

- Build 4.0 sætter nye mål for branchens innovation og udvikling. Det digitale og teknologiske potentiale i byggeriet er enormt og vil gøre det muligt ikke bare at bygge mere effektivt, men også at skabe merværdi, forebygge nedslidning og optimere branchens brug af ressourcer igennem hele livscyklus. Men det kræver, at vi investerer i den relevante viden, kompetencer og teknologi og arbejder med implementeringen i alle led i værdikæden, siger han.

- Vi skal gribe muligheder
Også i InnoByg-sekretariatet er netværksleder Marianne Meyer Jakobsen ikke i tvivl om, at der er et stort potentiale for branchens udvikling inden for Build 4.0. Her er håbet også, at den nye publikation kan være med til at understrege både værdien og nødvendigheden af en digital revolution:

- Med casestudierne i denne udgivelse ønsker vi at give indsigt i ikke blot de mange teknologier, som findes og er på vej, men også, i hvilken udstrækning de er implementeret og allerede nu skaber værdi i branchen for de aktører, som går forrest. Forandringens vinde blæser i bygge- og anlægsbranchen, og vi skal gribe de muligheder, som ny teknologi giver branchen, og vi håber, at de mange spændende eksempler kan være med til at få flere til at interessere sig for Build 4.0, siger Marianne Meyer Jakobsen.

Ifølge både styregruppeformanden og netværkslederen er der ingen tvivl om, at fremtidens bygge- og anlægsbranche vil blive tegnet af dem, der har viljen, modet og nysgerrigheden til at byde forandringen velkommen og tage de nye teknologier i brug. Begge understreger desuden, at døren er åben i InnoByg for de aktører, som kan forme og skabe de løsninger, som byggebranchen har brug for både nu og i fremtiden.

- Hvis du er en omstillingsparat virksomhed, som har brug for hjælp til omstillingen, eller du er en aktør, som gerne vil ind og samarbejde med bygge- og anlægsbranchen om nye løsninger, så tøv endelig ikke med at banke på døren. Vi åbner gerne for alle interesserede, siger Marianne Meyer Jakobsen.

-kj

7/3 2019