LCA
LCA
scroll
Ny rapport: Svimlende stort potentiale for genbrug af sand, grus og sten7 % af den europæiske råstofsektor er i dag cirkulær, men ifølge European Aggregates Association er det muligt at øge niveauet til 20 %.

Ny rapport: Svimlende stort potentiale for genbrug af sand, grus og sten

Den samlede mængde tilslag som sand, grus og knust sten har en enorm genbrugsværdi. Råstoffers cirkulære potentiale i infrastruktur er omdrejningspunktet i Swecos nyeste Urban Insight-rapport

Den 28. marts 2023 er Danmarks 'Earth Overshoot Day'. Betegnelsen beskriver dagen, hvor alle jordens naturligt forekommende ressourcer er opbrugt for i år, hvis hele jordens befolkning levede som i Danmark. Netop jordens jomfruelige ressourcer sætter Sweco fokus på i sin nyeste Urban Insight-rapport 'Circular Materials in infrastructure – The road to a decarbonised future'.

Rapporten handler om råstoffer som sand, grus og sten og mulighederne for større genanvendelse. Tallene er svimlende og potentialet stort. Hvert år udvinder Europa nemlig 4,2 mia. ton tilslag. Mængden svarer til at dække hele Danmark med et 33 cm tykt lag af sand, sten og grus.

7 % af den europæiske råstofsektor er i dag cirkulær, men ifølge European Aggregates Association er det muligt at øge niveauet til 20 %. Ved at gøre det vil man kunne reducere omkostningerne forbundet med nye råstoffer med op til 45 mia. kr. og spare 546 mio. ton tilslag hvert år. Det svarer stort set til den mængde tilslag, som Tyskland udvinder hvert år.

Hvad kan der gøres bedre i Danmark?
Spørger man Peter Stockmarr, erfaren geoteknisk specialist i Sweco i Kolding, er danskerne gode til at genanvende råstofferne, men måden, det gøres på, kan blive meget bedre:

- Der er allerede stærke systemer til at sortere og genanvende byggeaffald og overskudsjord i Danmark, så i den sammenhæng er vi fint med. Men vi kan få langt mere værdi ud af materialerne, end vi gør i dag, siger han og fortsætter:

- Når vi sorterer byggeaffald, skal vi gøre det bedst muligt. Nedslidte murstenstegl skal eksempelvis ikke blandes med stærke tagtegl – det giver et ringe produkt. Hvis muligt skal materialerne derudover genanvendes på projekter i nærområdet, for det er den lange transport af bl.a. overskudsjord, der koster på CO2-regnskabet og pengepungen. Det er noget af det, vi hjælper med i Sweco, fortæller han.

Én procent gør en kæmpe forskel
I Urban Insight-rapporten ser Sweco nærmere på to europæiske jernbaneprojekter og på, hvordan cirkulære foranstaltninger kan bruges til at reducere emissioner og omkostninger. For et stort jernbaneprojekt i Europa vil en reduktion på blot en % skære 347.000 km af transporten af tilslag, hvilket vil spare 3,2 mio. euro og 1.500 ton CO2.

- Det er muligt at opnå en reduktion på en % gennem cirkulære foranstaltninger i mange projekter, og potentialet er meget større end det, siger Kiran Larsson, teamleder for affald og ressourcer hos Sweco i Sverige.

Derefter kan de marginale gevinster omsættes til betydelige fordele – både miljømæssigt og økonomisk.

Med rapporten forsøger Sweco at sætte skub i den cirkulære omstilling af infrastrukturprojekter blandt andet ved at præsentere en række forslag til handlinger indenfor:

- Regulering og vejledning, indkøb og specifikationer
- Samarbejde, anvendelse af data og digitale værktøjer
- Finansielle instrumenter og incitamenter samt planlægning

Læs mere og få adgang til Swecos Urban Insight-rapport 'Circular Materials in infrastructure – The road to a decarbonised future' på Swecos hjemmeside.

-dc

28/3 2023