Aktuelle nyheder - Byggeri

Nye visioner for store områder i EsbjergVisualisering af Banegårdspladsen.

Nye visioner for store områder i Esbjerg

Der er netop udpeget en vinder af konkurrencen om en ny helhedsplan for banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg

Del artiklen på

Arkitektur – Byudvikling

Hvordan får vi fremtidssikret banegårdsområdet i Jernbanegade, en del af Norgesgade og Museumspladsen?

Sådan lød opdraget i parallelkonkurrencen, hvor tre teams har udarbejdet forslag til helhedsplaner for banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg. Samlet er områderne centrale og vigtige steder med meget stor betydning for hele byen og dele af regionen. Målet er at udvikle områderne, så de bliver attraktive for beboere, brugere, besøgende og erhvervslivet i byen. Det vil bl.a. betyde, at stationsområdet opgraderes og fornyes til glæde for togpassagerer

Vinderteamet er nu fundet og består af totalrådgiver Tegnestuen Vandkunsten med underrådgiverne STED, Via Trafik rådgivning, Spanggaard & Virenfeldt, RED Cushmann & Wakefield /RED.

- Vi er i dommerkomiteen meget begejstrede for vinderprojektet, der på alle måder lever op til forventningerne. Vinderprojektet er veldisponeret og meget præcis i sine byplanmæssige dispositioner. Projektet er et godt udgangspunkt, som vi kan arbejde videre med i en proces, hvor der også skal tages politisk stilling til de muligheder, planen peger på. Det kan være, at det bliver relevant at tilføre elementer f.eks. flere p-pladser, hvis ambitionerne og midlerne er til det, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen, der også er formand for dommerkomiteen.

Afsæt i byens struktur og egenart
Vinderprojektet tager afsæt i en analyse af Esbjergs bystruktur og egenart. Grid-strukturen beskrives som en god ramme, men også som en bystruktur, der skal tilføres særlige steder. Hovedgrebet rummer en række overordnede byplanmæssige tiltag: Design af tre byrum, udpegning af identitetsskabende akser, bymæssig fortætning, tilføjelse af nye funktioner, grønnere gadeprofiler, parkeringsløsning og godt flow for bløde og hårde trafikanter.

Vinderforslagets helhedsplan omfatter banegårdsbygningerne, Esbjerg Banegård, Banegårdspladsen, Norgesgade, Museumspladsen og arealet syd for Shoppingcenter Broen.

Konkurrence giver nye ideer
Dommerkomiteen finder, at vinderprojektet overordnet set har den bedste balancegang mellem samtlige af konkurrencens mange aspekter og udfordringer.

Vinderprojektet har også den mest overbevisende håndtering af bebyggelsen på Museumspladsen. Forslaget evner med et ubesværet og robust greb at løse den svære balancegang mellem bygningernes indpasning i den eksisterende by, tilføjelse af nye attraktive boliger samt anvisning af en integreret parkeringsløsning og heraf afledt økonomisk robusthed.

Parallelkonkurrencen er udskrevet i et partnerskab mellem Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme:

- Gennem konkurrencen har DSB fået nye ideer og inspiration til den fremtidige anvendelse af DSB’s ejendomme i området. DSB har også fået gode svar på, hvordan trafikterminalen med togtrafik kan blive mere attraktiv for brugerne f.eks. med bedre ankomst- og parkeringsforhold, siger chef for Bygherre & Entreprise, Niels A. Dam, DSB Ejendomme.

Gennemførelsen af helhedsplanen vil ske i mindre og større etaper over en længere årrække. Der er taget højde for etapedeling i helhedsplanen. Tempoet for gennemførelsen vil i høj grad afhænge af parternes økonomiske muligheder.

-kj

Læs mere om Byggeri

21/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.