Aktuelle nyheder - Byggeri

Nyt museumsbyggeri bliver langt dyrere end forventetVisualisering af det kommende Statens Naturhistoriske Museum (Foto: Lundgaard & Tranberg Arkitekter/ Bygningsstyrelsen)

Nyt museumsbyggeri bliver langt dyrere end forventet

Totaludgiften til det nye Statens Naturhistoriske Museum øges fra 1.037,5 millioner kroner til 1.189,4 millioner kroner.

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Boligministeriet har i marts fået Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften for nyt Statens Naturhistoriske Museum øges fra 1.037,5 millioner kroner til 1.189,4 millioner kroner.

Meromkostningerne på næsten 152 millioner kroner finansieres af yderligere donationer fra fonde på 93 millioner kroner og 57 millioner kroner fra Københavns Universitet. De resterende to millioner kroner finansieres af staten.

Indholdet af aktstykket har indtil nu været fortroligt med henvisning til statens forhandlingsposition.

Derfor var der fortrolighed
Det skyldes, at der har været forhandlinger med den valgte entreprenør angående den samlede entreprise og ekstraarbejder efter afslutningen af ’samprojekteringsfasen’, og at den pågældende forhandling blev vurderet til at kunne blive påvirket, hvis totaludgift og reserver var offentligt tilgængelige. Nu er forhandlingerne afsluttet, og dermed ophæves fortroligheden.

Det blev Per Aarsleff A/A, som vandt opgaven og skal udføre hovedentreprisen.

Totalrådgiverteamet består af Lundgaard og Tranberg Arkitekter i samarbejde med arkitekt Claus Pryds, og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S.

Sammenlægning af fire museer
Statens Naturhistoriske Museum blev dannet i 2004 ved en sammenlægning af de fire gamle museer - Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have.

Museumsbyggeriet kommer til at indeholde både udstillings-, forsknings- og undervisningsfaciliteter delvis under terræn i Botanisk Have, og dels i en nyopført oceansal, der skal fungere som udstillingssal for havets dyreliv. Det samlede areal af Statens Naturhistoriske Museum er på ca. 30.000 kvadratmeter.

Vindende bud var næsten 100 millioner kroner højere end forventet
Efter udbuddet kunne det konstateres, at den vindende entreprenør havde et bud, som var cirka 97,5 millioner kroner over budgettet.

Efter en ’grundig granskning’ af projektet blev der fundet optimeringer og besparelser på 70 millioner kroner, herunder at oceansalens højde blev reduceret og betondækket på udstillingsbygningerne gjort enklere.

Efter detailprojekteringen med de tekniske optimeringer, forenklinger og besparelser indarbejdet, viste det sig, at der alligevel blev tale om en samlet stigning i både forudsatte mængder og priser på 102 millioner kroner.

Væsentligt højere licitationsresultat
Særligt konstruktionsforhold vedrørende jord- og betonarbejder samt tekniske installationer - som ventilationsarbejde - har vist sig mere komplekse og omfattende end på projektforslagstidspunktet.

På trods af indarbejdede besparelser og optimeringer på cirka 70 millioner kroner har det væsentligt højere licitationsresultat end forventet samt ovenstående fordyrelser ført til, at projektets samlede omkostninger ikke kan holdes indenfor det oprindelige budget.

De bidrager
Det er Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden, Det Obelske Familiefond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, der har bidraget til projektet og Lundgaard & Tranberg Arkitekter og arkitekt Claus Pryds, der har tegnet museet.

Når det nye museum står færdigt, vil det rumme en naturhistorisk samling med mere end 14 millioner genstande - skeletter, skind, dyr i sprit, insekter på nål, planter på herbarieark, fossiler og mineraler

Læs mere om Byggeri

10/10 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.