LCA
LCA
scroll
Nyt projekt gør danske virksomheder klar til grøn omstillingDana Lim har på baggrund af Klimaklar SMV udarbejdet en ny miljø- og klimastrategi, der danner grundlag for konkrete miljø- og klimamål. Foto: Dana Lim.

Nyt projekt gør danske virksomheder klar til grøn omstilling

Dansk Industri og Industriens Fond har iværksat projektet KlimaKlar SMV, som hjælper danske virksomheder med at reducere og holde øje med deres CO2-aftryk

Med Klimaklar SMV-projektet får små og mellemstore danske virksomheder en beregning af deres direkte og indirekte CO2-aftryk samt værktøjerne til selv at udføre denne kortlægning fremadrettet. Projektet er et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030 og samtidig styrke danske virksomheders vækst- og konkurrenceevne.

Dana Lim var en af de første virksomheder, der sidste år valgte at deltage i projektet. Forløbet med Dana Lim og deres tilknytning til projektet har været afgørende for de virksomheder, der nu deltager i de nye versioner af projektet.

- Dana Lim var, som en af de første SMV’er i projektet, med til at lægge grundstenene for det videre forløb. Deres store engagement i projektets elementer, som klimaregnskaber og CO2-reduktioner, har haft stor betydning for projektets videre færd, lyder det fra Bjarne Bach, som er Partner og Chef for Ledelse og Strategi hos Viegand Maagøe, der rådgiver virksomhederne i Klimaklar SMV.

Vil tage styring og gå forrest
Dana Lim har i mange år haft fokus på bæredygtighed og derfor tilbudt sine kunder produkter, der lever op til diverse nordiske miljømærknings- og certificeringsordninger indenfor bæredygtigt byggeri – som eksempelvis DGNB, Svanemærket, Emicode og BREEAM. Hos den danske limproducent ville man gerne gå et spadestik dybere, og Klimaklar SMV bød på en god mulighed for at tage næste skridt på klimarejsen, men stadig med tøjlerne i hånden.

- Vi har et ønske om at fokusere på og bidrage endnu mere på klimaområdet, selvom vi endnu ikke møder egentlige krav fra hverken myndigheder eller mærkningsordninger. Vi vil gerne gå forrest, selv tage styringen samt udvikle og realisere tiltag, der gør en reel forskel, siger miljøchef hos Dana Lim Dorthe Christensen og fortsætter:

- Det har været en spændende og udviklende proces, hvor vi har fået endnu større indsigt og viden ift. bæredygtighed, klima og miljø. Begrebet bæredygtighed er jo en ret kompleks størrelse, som kan føre en organisation i rigtig mange forskellige retninger. Det er nok de færreste virksomheder, som har ressourcer til at forfølge alle trends, så det er rigtig vigtigt at træffe nogle valg.

Ny Miljø- og Klimastrategi afleder handling
Dana Lim har brugt den viden og forståelse, de har opnået gennem projektet, til at formulere en ny miljø- og klimastrategi, der danner grundlag for konkrete miljø- og klimamål.

- Vi har med strategien forsøgt at vælge den vej, der passer mest naturligt til vores virksomhedstype og afgrænse indsatsen til få, relevante fokusområder, der giver mening for vores forretning. For os er det vigtigste, at vi nu er på vej og at vores tiltag bygger på solide data og beregningsmetoder, som bringer os sikkert frem mod vores mål – et skridt ad gangen. Det mener vi, giver den bedste udnyttelse af de interne ressourcer samt det største udbytte for klimaet og miljøet. Så kan ambitioner og fokus vokse henad vejen, udtaler Dorthe Christensen der suppleres af Dana Lims CEO, Lars Christensen:

- Lige nu har vi fået cementeret den overordnede, langsigtede plan for Dana Lims grønne omstilling. Vi er i færd med at udvælge og implementere konkrete klimamål i hele organisationen fra udvikling til forsendelse. Samtidig er vi i dialog med vores leverandører af råvarer og emballage om, hvordan vi bedst muligt kan mindske vores CO2-emissioner på den front. Størstedelen af vores CO2-udledning kommer netop derfra, udtaler Lars og fortsætter:

- Vi bestræber os på at gøre, hvad vi siger ved bl.a. at tilslutte os Science Based Targets initiativet og være transparente i vores kommunikation af virksomhedens miljø- og klimaindsats samt resultater. Det er vigtigt for os at fortælle hele historien om vores rejse - både succeserne og det der er svært. Derfor er planen årligt at fremlægge vores CO2-regnskab og vores nye reduktionsmål til offentligheden.

Bjarne Bach fra Viegand Maagøe er ovenud tilfreds med projektets effekt og Dana Lims tilgang til den grønne omstilling af organisationen.

- Det er fantastisk, at Dana Lim på så kort tid har gjort sig nogle overvejelser på baggrund af CO2-beregningerne og derudfra lavet en strategi samt igangsat konkrete tiltag. Deres start på rejsen mod et lavere klimaaftryk kunne ikke have startet meget bedre, lyder det afrundende fra Bjarne Bach.

-tmk

3/5 2022