bygma
bygma
scroll
Nyt værktøj gør det muligt at sammenligne demografi, boliger, uddannelse og arbejdsmarkedKortet tillader blandt andet, at man kan se den gennemsnitlige salgspris for ejerboliger (huse og ejerlejligheder) i 2020-priser i 2020. Foto: NabolagsAtlas.

Nyt værktøj gør det muligt at sammenligne demografi, boliger, uddannelse og arbejdsmarked

Det nye værktøj NabolagsAtlas giver byplanlæggere og beslutningstagere mulighed for at sammenligne den regionale og lokale udvikling i Danmark helt ned på nabolagsniveau. Værktøjet skal skabe balance mellem by og landområder

Uligheden i Danmark bliver større, og til- og fraflytninger betyder, at kløften mellem land og by vokser.

Derfor har forskere fra Build (Institut for Byggeri, By og Miljø hos Aalborg Universitet) udviklet et nyt værktøj ved navn ’NabolagsAtlas’, der skal gøre det lettere at planlægge for en bedre balance mellem by og landområder og samtidig styrke nabolagenes udvikling.

NabolagsAtlas er et interaktivt Danmarkskort, der giver mulighed for at sammenligne regionale og lokale områder på en række sociale og økonomiske parametre over de seneste 30 år.

Med en hidtil uset detaljegrad er det muligt at komme helt tæt på mere end 13.000 specifikke nabolag.

Dermed kan byplanlæggere og beslutningstagere bruge værktøjet til at lokalisere udfordringer og målrette konkrete initiativer, for eksempel meningsfuld placering af offentlige institutioner.

- At kunne tilgå data ned på nabolagsniveau er nyt, og vi forventer, at værktøjet især vil blive brugt til lokal planlægning i kommunerne, i udviklingen af større regionale initiativer og i undervisning på videregående uddannelser.

- Med værktøjet gør vi data og indsigter fra forskning tilgængelig for samfundet. Man kan sige, at vi med NabolagsAtlas demokratiserer data, der kan skabe stor værdi i udviklingen af vores byer og nabolag, siger Elise Stenholt Lange, postdoc på Build.

NabolagsAtlas gør det muligt at få indblik i forskellige områders udvikling og sammenligne dem på en række centrale parametre: demografi, boliger, uddannelse, flytninger og arbejdsmarked.

Dermed kan NabolagsAtlas for eksempel bruges til udvikling af nye bydele som Jernbanebyen i København, hvor opgaven er at forene de forskellige dynamikker og karakteristikker ved de omkringliggende nabolag.

Her giver NabolagsAtlas et detaljeret indblik i Jernbanebyens nabolag på tværs af en række demografiske og socioøkonomiske datatyper.

Ser man på de socioøkonomiske og boligmæssige statistikker for Jernbanebyens nabolag, står det for eksempel klart, at den nye bydel placerer sig midt i nabolag med meget forskelligartede karakteristika, blandt andet i beboersammensætning, boligtyper, beskæftigelse, uddannelse, kriminalitet og disponibel indkomst.

Udfordringen i udviklingen af Jernbanebyen bliver således at forene forskellige bydele med meget forskellige baggrunde og behov.

Læs mere og prøv selv kræfter med NabolagsAtlas her.

-dc

23/11 2023