scroll
Odsherred forsyning får nye rammer i mere træ og mindre beton Fra venstre afdelingschef Peter Hansen, Rasmus Friis A/S, adm. direktør Fanny Villadsen, Odsherred Forsyning og COO Søren Laubjerg Daugaard, Rasmus Friis A/S.

Odsherred forsyning får nye rammer i mere træ og mindre beton

Træ og biodiversitet er nøgleord i det nye hovedsæde, som Rasmus Friis skal bygge til Odsherred Forsyning. Et moderne erhvervsdomicil med et bevidst materialevalg, som bidrager til at reducere CO2-aftrykket i byggeriet

Det samlede byggeri består af tre nye bygninger – en administrationsbygning, værksted/lager og et større garageanlæg. I alt 4275 m2, som i fremtiden gør det muligt at samle alle medarbejdere på én fælles adresse med højt til loftet, gode lysforhold og et godt indeklima.

- Udbudsprocessen har været god og konstruktiv, og det er et spændende og gennemarbejdet projekt, som Rasmus Friis har budt ind med. Et projekt, hvor pris og kvalitet hænger godt sammen, siger adm. direktør Fanny Villadsen fra Odsherred Forsyning.

I udbudsmaterialet var der sat høje krav til biodiversitet og bæredygtighed fra bygherres side. Hos Rasmus Friis har man derfor arbejdet målrettet på at præsentere et projekt, hvor materialevalget understøtter brugen af mere træ og mindre beton. Der er desuden lagt vægt på synlige trækonstruktioner, hvor træets nærvær og varme spiller en hovedrolle i alle rum.

- Vi har stærke kompetencer inden for træbyggeri, og derfor bygger vi også størstedelen i limtræ, CLT og med trækassetter. Det reducerer klima-aftrykket og samtidigt forkortes byggeprocessen væsentligt med præfabrikerede moduler, fortæller Peter Hansen, afdelingschef i Nybyg i Totalentreprise i Rasmus Friis.

Alle tre bygninger udstyres med lette tage i træ-kassetteelementer, der reducerer CO2-aftrykket, idet kassetternes lethed minimerer mængden af beton i de bærende betonvægge. Bygningernes lette facader konstrueres ligeledes i træelementer, som præfabrikeres og monteres efter de bærende konstruktioner, er opført. Det giver en kort og effektiv byggetid.

Det nye hovedkvarter ligger omgivet af Odsherreds kuperede natur, og det har været et ønske, at byggeriet skal indgå og understøtte det eksisterende landskab. Beplantningen vil derfor være med til at tegne virksomhedens identitet og skabe en visuel sammenhæng til bygningerne.

Der arbejdes primært med hjemmehørende arter, og størstedelen af byggefeltet er udlagt som et ekstensivt græsareal af robuste græssorter. Ankomst- og parkeringsarealet tilplantes med lindetræer og egetræer, som bidrager til at forbedre biodiversiteten.

-dc

11/10 2023