left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Onsdag bryder kampen om Bygningspuljen ud

Onsdag bryder kampen om Bygningspuljen ud

Tilskudssatserne sænkes, fordi nogle tilskudssatser ifølge ministeren er for høje i forhold til den opnåede energibesparelse. Det gør sig særligt gældende for tilskud til vinduer

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har sendt en orientering til Folketinget om ’Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsboliger’ (Bygningspuljen).

Puljen åbner første ansøgningsrunde 7. april, og formålet med den nye bekendtgørelse er udstede retningslinier for den aftalte justering af Bygningspuljen:

- Justeringen er baseret på erfaringerne fra åbningen af første ansøgningsrunde i oktober 2020 og sker med henblik på at sikre en mere jævn administration og mindske de stop-go effekter, som markedet har påtalt, forklarer ministeren.

Tre ansøgningsrunder i 2021
I 2021 fastlægges tre ansøgningsrunder, og samtidig sænkes tilskudssatserne, fordi nogle tilskudssatser ifølge ministeren ’er meget høje sammenlignet med den energibesparelse, de giver’. Det gør sig særligt gældende for tilskud til vinduer.

Der er modtaget i alt 29 høringssvar, og blandt disse fra TEKNIQ, der opfordrer til, at ansøgningsrunderne planlægges bedst muligt med bygningsejernes typiske cyklus for vedligeholdelsesarbejder i sommerhalvåret.

Glarmesterlauget, Danske Bygningskonstruktører og DI finder det er beklageligt, at støtten for udskiftning af vinduer nedsættes så markant, da det vækker en bekymring for, at mange bygningsejere, som følge af den nedsatte tilskudssats, vil vælge vinduer i energiklasse 1 som er billigst, eller helt fravælge at udskifte vinduer.

Facadeisolering
Med hensyn til justeringen af tilskudssatsen til facadeisolering mener Rockwool, at det ville være hensigtsmæssigt at fastholde en højere tilskudssats til facadeisolering, da det er et vigtigt energiforbedringstiltag:

- Facadeisolering kan have betydning for vinduer og tagudhæng, hvilket umiddelbart kan afholde bygningsejere fra facadeisolering, som ellers er hensigtsmæssigt til at nedbringe opvarmningsbehovet, lyder budskabet.

Ruder eller vinduer
Glarmesterlauget mener, at der ikke alene bør kunne gives tilskud til udskiftning af vinduer, men til udskiftning af ruder.

Der peges på, at udskiftning af vinduer, som kunne have været energiforbedret i form af udskiftning af ruden, giver et stort ressourcespild for en lille energiforbedring.

Herudover anfører Vinduesindustrien, at Energistyrelsen med ordningen de facto har indført to energiklasser med strengere krav end Bygningsreglementets mindstekrav, uden at det efter Vinduesindustriens opfattelse er rentabelt eller bidrager med yderligere energibesparelser.

Blandt andre TEKNIQ opfordrer til at fremtidssikre ordningen, så der kan gives tilskud til energiforbrugende enheder med intelligent styring, der bidrager til yderligere energibesparelser.

Læs hele bekendtgørelsen på nedenstående link

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/KEF/bilag/249/2365631.pdf

Læs mere om Byggeri

6/4 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.