LCA
scroll
Overenskomst mellem Dansk Håndværk og 3FDansk Håndværks direktør, Morten Frihagen

Overenskomst mellem Dansk Håndværk og 3F

Aftalen, der indeholder samme økonomiske ramme som OK23, og den tager nye skridt som skal være med til at fremtidssikre byggebranchen

Af Dan Bjerring

Der indføres blandt andet en ny medarbejderudviklingssamtale (MUS) for at forbedre trivslen og sætte fokus på efteruddannelse. Desuden skal en ny regel forbedre sikkerheden og sundheden ude på arbejdspladserne.

Reglen betyder, at hvis der konstateres forhold med overhængende risiko for sikkerhed og sundhed, og disse ikke bringes i orden efter henvendelse fra eksempelvis arbejdsmiljørepræsentanten, indkaldes der til et organisationsmøde mellem parterne for at bringe forholdene i orden inden for 3 dage.

Ulykker kunne være undgået
Formand for 3F Byggegruppen Claus von Elling peger på, at alt for mange kommer til skade i byggebranchen^

- Ofte i situationer, der kunne have været undgået. Vi må og skal have ulykkesstatistikkerne ændret. Derfor er jeg rigtig glad for, at arbejdsgiverne også vil være med til at sikre, at færre kommer til skade eller i værste fald livsfare på jobbet, siger han.

Og direktør i Dansk Håndværk, Morten Frihagen, erklærer sig enig:

– Det er jo udelukkende i vores interesse at vores ansatte ikke kommer til skade og at trivslen ude på byggepladserne styrkes. Derfor er vi også glade for, at der nu indføres en medarbejderudviklingssamtale som skal øge fokus på den enkeltes trivsel, udvikling og ikke mindst efteruddannelse, siger han.

Større fleksibilitet
Ifølge Morten Frihagen er Dansk Håndværk særligt tilfredse med, at aftalen rummer større fleksibilitet i forbindelse med planlægning af arbejdstiden:

– Man ved bedst på den enkelte virksomhed. Derfor giver det god mening, at man fremover kan indgå lokale aftaler om 4-dages-arbejdsuger. Vi stoler på, at mester og de ansatte bedst selv ved, hvordan de laver de bedste rammer for deres arbejde, siger Morten Frihagen

Særlig lønopsparing
Foruden lønstigninger - blandt andet gennem en øget pensionsindbetaling fra arbejdsgiver - samt en forhøjet betaling til særlig lønopsparing som rammer 15,30 procent (tidligere SH-konto), indføres et boligtillæg på op til 25 kroner i timen til udenlandske ansatte, som i dag ligger omkring mindstebetalingssatserne.

Tillægget gives i op til 12 måneder, og frafalder efter fire måneder såfremt virksomheden stiller passende bolig blandt andet med eget soverum og med max 50 kilometer til arbejdsstedet til rådighed.

Boligtillæg som en del af overenskomsten
Lønløftet af de udenlandske kolleger betyder meget for Claus von Elling:

– Vi er gået til forhandlingerne med et krav om at det skal være slut med at udenlandske kolleger placeres på minimallønnen og fratages retten til en lokal forhandling. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at boligtillægget bliver en del af vores overenskomst.

- Som jeg ser det, er det både et værn imod social dumping og et forsvar for vores overenskomster.

Slutteligt vil Dansk Håndværk og 3F Byggegruppen i den kommende overenskomstperiode samarbejde om organisering og udvikling af branchen på områder såsom grøn omstilling og digitalisering.

31/1 2024