Aktuelle nyheder - Byggeri

Penge fra ferierejser til renoveringsprojekter

Penge fra ferierejser til renoveringsprojekter

Ifølge en ny prognose fra Dansk Industri ventes erhvervenes bygge- og anlægsinvesteringer at stige med 0,5 procent i 2021 og 2,8 procent i 2022.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Investeringer inden for forsyningsområdet og begyndelsen af Femern Bælt-forbindelsen ventes at bidrage positivt til investeringerne i 2021 og fremefter:

- Mange virksomheder vil dog være tilbageholdende med at involvere sig i nye byggeprojekter, før coronakrisen er slut. I 2022 ventes det dog, at de private erhverv vil øge investeringerne for at indhente investeringsefterslæbet fra de foregående to år, hedder det i prognosen.

Der har i øvrigt været rekordhøj handelsaktivitet på boligmarkedet i 2020, og tendensen forventes også at fortsætte i 2021.

Boligejerne er godt rustede
Boligejerne er generelt godt rustede med store friværdier, og der er udsigt til fortsat lave renter, hvilket stimulerer renoveringsaktiviteten.

Fordoblingen af BoligJobordning i 2021 vil også have effekt på den private renoveringsaktivitet, og flere boligejere vil formodentlig fremrykke planlagte energieffektiviseringer for at benytte sig af ordningen.

Frigivelsen af de indefrosne feriepenge og manglende muligheder for udlandsrejser kan desuden betyde, at en del af familiernes normale rejsebudget vil blive anvendt på boligforbedringer.

Renoveringer fra Landsbyggefonden
Boliginvesteringerne støttes også af Grøn Boligaftale fra maj 2020. Renoveringen af almene boliger finansieret af Landsbyggefonden vil ligeledes slå igennem på aktiviteten i 2020 og fremefter.

Boliginvesteringerne ventes på den baggrund samlet set at stige med 4,9 procent i 2021 og 3,1 procent i 2022.

Læs mere om Byggeri

24/2 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.