LCA
LCA
scroll
Planter klimaskov ved siden af Femern-byggerietOm fem til seks år ventes skoven at være synlig i landskabet.

Planter klimaskov ved siden af Femern-byggeriet

Femern A/S og Naturstyrelsen har plantet de første træer til en stor klimaskov tæt på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen. Skoven indgår i et kommende 60 hektar stort naturområde ved Rødby

Skoleelever og borgere ved Rødby tog i dag det første spadestik til en stor klimaskov mellem
Rødby og byggeriet af Femern Bælt-tunnelen i Rødbyhavn.

Plantningen af en klimaskov er en del af Femern A/S og Naturstyrelsens fælles indsats for at
skabe et nyt naturområde på i alt 60 hektar mellem Rødby og Rødbyhavn. Heraf udgør klimaskoven en tredjedel af det samlede naturareal, som vil give den lokale natur og friluftslivet ved Rødby et markant løft.

- Skoven, vi planter nu, er et vigtigt bidrag til, at Femern Bælt-tunnelen bliver CO2-neutral, når
den åbner for trafik. Samtidig vil vi gerne vise, at klimaskov og natur kan gå hånd i hånd. Vi
planter derfor ikke bare en skov for klimaets skyld, men også for at fremme den lokale biodiversitet og skabe et attraktivt friluftsområde tæt på borgerne, siger Emilie Juel-Helwig, der er direktør for bæredygtighed i Femern A/S.

Skoven på 20 hektar kommer til at bestå af over 73.000 træer, som ventes at blive plantet i løbet af april. Der plantes med naturligt hjemmehørende arter på Lolland, såsom eg, bøg og lind. 

Skoven indgår i et nyt, sammenhængende bælte af natur med faunapassager under den kommende motorvej og jernbane til Femern Bælt-tunnelen. Det skaber en grøn korridor, som understøtter robuste bestande af insekter og planter.

I Danmarks Naturfredningsforening ser man naturbæltet som et godt eksempel på, at store byggerier og natur kan gå op i en højere enhed.

- Når man tager noget fra naturen, må man give noget tilbage, og det er præcis, hvad vi gør her. De træer, vi planter, vil gavne både klimaet, mennesker og biodiversiteten, og det er et godt eksempel på, at man faktisk kan få mere - og ikke mindre - natur ud af store infrastrukturprojekter, siger Michael Løvendal Kruse fra Danmarks Naturfredningsforening.

Naturområdet er stykket sammen af adskillige mindre arealer, som Femern A/S og Naturstyrelsen er gået sammen om at købe og overtage i forbindelse med etableringen af den nye motorvej og jernbane frem til Femern Bælt-tunnelen.

Naturstyrelsen har derefter overtaget arealerne og har ansvaret for at udvikle det samlede naturområde med den nye skov, vandhuller og områder med åben natur tæt på Rødby.

-dc

13/4 2023