LCA
scroll
Polsk vikarbureau havde 33 ulovlige indere gående på dansk byggepladsDet er første gang, Danmark udfører et koordineret tilsyn på dansk jord, hvor samarbejdet er støttet af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, ELA.

Polsk vikarbureau havde 33 ulovlige indere gående på dansk byggeplads

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping i banebrydende samarbejde med Polen og Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed om koordineret tilsyn af polsk vikarvirksomhed

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping, der består af Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Politiet, har i samarbejde med det polske arbejdstilsyn, undersøgt en polsk vikarvirksomhed, der udstationerer indiske arbejdere på en byggeplads i Esbjerg.

Tilsynet fandt sted i starten af februar og ledte til en større aktion på byggepladsen den 21. februar.

Tilsynet gik som planlagt, og 33 indiske medarbejdere er sigtet for overtrædelse af udlændingeloven, da de ikke havde den fornødne arbejdstilladelse til at udføre arbejde i Danmark.

Næste skridt er, at de danske og polske myndigheder drøfter resultaterne og eventuelt behov for opfølgende indsats i samarbejde med ELA.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) siger:

- Vi vil ikke finde os i, at spillereglerne på det danske arbejdsmarked ikke overholdes. Jeg er derfor glad for, at vores internationale samarbejde mod social dumping viser dets værd.

- Mange af de udfordringer, vi har i Danmark med ulovlig udstationering af tredjelandes statsborgere, er også en udfordring i resten af Europa. Derfor er det positivt, at vi samarbejder på tværs af grænser og hermed nemmere kan håndhæve reglerne.

Det er første gang, Danmark udfører et koordineret tilsyn på dansk jord, hvor samarbejdet er støttet af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, ELA. Målet er gennem deling af information at forbedre myndighedssamarbejdet over grænserne og håndhævelse i landene.

Hovedformålet med tilsynet var at undersøge, om virksomheden og de ca. 33 indiske arbejdstagere, der arbejder på byggepladsen, lever op til EU's regler om lovlig udstationering, samt om regler for arbejdsmiljø er overholdt.

Det er ligeledes undersøgt, om der afregnes korrekt skat og moms. Den vurdering kræver oplysninger om virksomhedens status i Polen.

Det koordinerede tilsyn gav mulighed for, at de polske myndigheder kunne verificere oplysningerne på stedet i en direkte telefonkontakt med Arbejdstilsynet.

Samtidig har de polske myndigheder gavn af tilsynet, da de kan tjekke, om de indiske arbejdere har ret til arbejdstilladelser i Polen.

-dc

23/2 2024