scroll
Regeringen svigter de små virksomhederDirektør Morten Frihagen, Dansk Håndværk

Regeringen svigter de små virksomheder

Lappeløsning på lappeløsning viser, at politikernes mange smukke ord reelt ikke følges op af handling

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Et af de oftest tilbagevendende punkter på den politiske dagsorden er at skabe bedre vilkår for iværksætterne.

Senest har erhvervsminister Morten Bødskov præsenteret et oplæg til bedre forhold for iværksættere, selv om en ny analyse viser, at det ’danske iværksættermiljø står stærkt’:

- Analysen viser, at fundamentet er i orden, men at vi skal gøre mere for, at Danmark har et af de bedste miljøer i verden for iværksætteri, siger erhvervsministeren.

Sommerferie uden handling
Men i Dansk Håndværk er direktør Morten Frihagen ikke imponeret. Han henviser til, at
statsministeren, da hun præsenterede SVM-regeringen i Folketinget for fire måneder siden understregede, at de små virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv. Derfor lovede hun at holde skarpt fokus på, at de har de rigtige rammevilkår:

- Det savner de små virksomheder stadigt, hvor Folketinget er sendt på sommerferie, lyder det fra Dansk Håndværks direktør.

Venter på lovet forbedring
Han henviser blandt andet til, at virksomhederne fortsat venter på den lovede forbedring af skatten ved generationsskifte af virksomheder, som regeringen har afsat omkring én milliard kroner til:

- Vi ved stadig kun, at omkring halvdelen af pengene vil blive brugt på at sænke procentsatsen for arveafgiften fra 15 - til 10 procent, men ikke, hvornår det vil ske. Det skaber usikkerhed. Og revisorerne gætter på, at den anden halvdel skal gå til ændrede reglerne for beregning af goodwill. I stedet for at en ny ejer bygger videre på det fundament, der allerede er skabt, bruger samfundet så ressourcer på at få iværksættere til at skabe nye virksomheder, som vi netop har set det med den ny iværksætterpulje på 300 millioner kroner. Men de nye virksomheder dukker ikke nødvendigvis op i de små lokalsamfund, forklarer Morten Frihagen.

Rygraden i mindre byer
Dansk Håndværk peger på, at de mindre virksomheder er af særlig værdi for samfundet, ikke mindst fordi det er dem, der skaber jobs i lokalområderne, støtter den lokale sportsklub, giver de unge en læreplads og er med til at opretholde den kultur, der kendetegner vores små byer:

- Uden dem ville byen blot være en gruppe af huse. Så hvis regeringen virkelig vil gøre noget for rygraden i dansk erhvervsliv, bør den anden halvdel af det afsatte beløb bruges til et forhøjet bundfradrag specielt for virksomheder. Altså et beløb, der trækkes fra, før arveafgiften sætter ind, mener Morten Frigahen.

Planlægger gratis afvikling
Forslaget vil gøre det mere attraktivt at videreføre mindre virksomheder. Alt for mange lukker, når ejeren går på pension, fordi udgifter til arveafgift, rådgivning, omlægninger og økonomisk klargøring til overdragelse gør, at ejeren i stedet planlægger en gradvis afvikling af virksomheden i årene op til pensionsalderen:

- Værdien af virksomheden er ofte en stor del af ejerens pensionsopsparing og derfor også rygraden i familiens økonomi. Men selv en rygrad har sine begrænsninger, når den bliver overbelastet af afgifter. Derfor venter vi stadigt på, at regeringen lægger handling og datoer bag ordene om at holde skarpt fokus på, at de små og mellemstore virksomheder har de rigtige rammevilkår, slutter Morten Frihagen.

6/6 2023