Aktuelle nyheder - Byggeri

Regeringen vil ikke stramme krav til forfaldne bygningerMange steder står nedrivningsmodne bygninger og skæmmer bybilledet

Regeringen vil ikke stramme krav til forfaldne bygninger

Formanden fra interesseorganisationen Landsbyforum, Willy Sahl, har rettet henvendelse til Folketingets partier med påpegning af et problem i mange landsbyer.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Problemerne opstår, når nedslidte boliger bliver solgt, og køber lader bygningerne forfalde til stor gene for naboer og skræmmende for området:

- Ofte medfører det, at det er svært at sælge nabohuse i området. Det samme gør sig gældende for bygninger, der er beskadigede ved brand, og hvor der af forskellige grunde ikke bliver ryddet op på brandtomterne, skriver han blandt andet.

Willy Dahl noterer, at det bør overvejes, om kommunalbestyrelsen har tilstrækkelig hjemmel til at gribe ind i de nævnte tilfælde

Støtte til nedrivning
Sagen har fået Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) til at bede indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen kommentere henvendelsen fra formanden fra Landsbyforum om tomme bygninger og brandtomter, herunder om kommunerne mangler hjemmel til at gribe ind over for problemstillingen.

Ministeren påpeger i sit svar blandt andet, at kommunerne med hjemmel i Byfornyelsesloven under visse betingelser kan yde støtte til istandsættelse af ejer-, andels- og private udlejningsboliger:

- Der kan også ydes støtte til nedrivning, når det er begrundet i ejendommens stand, ligesom kommunerne ved frivillig aftale med ejendommens ejer kan opkøbe nedslidte boliger med henblik på istandsættelse eller nedrivning, oplyser ministeren.

Nedrivningspuljen
Fra statslig side er der årligt afsat et pænt beløb til Nedrivningspuljen, som netop kan anvendes til blandt andet istandsættelse af nedslidte boliger og til nedrivning:

- Kommunerne kan endvidere vælge at kondemnere bygninger ved at nedlægge forbud mod, at en bygning kan benyttes til beboelse, hvis det vurderes, at benyttelsen af boligen er forbundet med sundheds- eller brandfare. I forbindelse med en beslutning om kondemnering kan kommunen udstede påbud om eksempelvis afhjælpende foranstaltninger, afspærring eller nedrivning, påpeger Christian Rabjerg Madsen.

Bygning i forsvarlig stand
I øvrigt fremgår det af Byggeloven, at bygningsejer har pligt til at holde en bygning, herunder en brandtomt, i ’forsvarlig og sømmelig stand’:

- Forsvarlig stand betyder, at ejendommen ikke må være til fare for beboere eller andre, mens sømmelig stand er en konkret vurdering af ejendommens ydre fremtræden. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen vurderer, at en ejendom ikke lever op til disse regler, kan kommunalbestyrelsen udstede påbud til ejeren om, at en bygning skal lovliggøres. Hvis ejeren ikke efterkommer et påbud, kan der ved dom pålægges tvangsbøder... I sidste ende kan kommunalbestyrelsen lovliggøre bygningen på ejerens bekostning. Det er på den baggrund min opfattelse, at kommunerne har tilstrækkelig mulighed for at gribe ind over for skæmmende ejendomme, herunder brandtomter, slutter indenrigs- og boligministeren.

Læs mere om Byggeri

12/8 2022
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.