Aktuelle nyheder - Byggeri

Regning på 40-50 milliarder kroner truer parcelhusejerne i horisonten Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Regning på 40-50 milliarder kroner truer parcelhusejerne i horisonten

Det vil udfasning af oliefyr og naturgasfyr koste, hvis Danmark skal gøres fri af fossilbaseret energi

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg


Hvis det politiske flertal i Folketinget skal opnå, hvad de siger, de vil, at det danske energiforbrug bliver fossilfrit, venter der parcelhusejerne en regning i størrelsesordenen 40-50 milliarder kroner (40.000.000.000 -50.000.000.000).

Det vil være prisen for omstilling fra de cirka 100.000 oliefyr og cirka 400.000 naturgasfyr, der i dag ligger uden for fjernvarmeforsynede områder til fjernvarme eller varmepumper.

Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen peger på, at det vil betyde en stor CO2-reduktion i størrelsesordenen 210.000 ton årligt, og alene udskiftningen af oliefyr kan bidrage med én procent af den samlede reduktion af klimagasser, som Danmark mangler for at målet for 2030.
Udskiftning af alle naturgasfyr til varmepumper giver en CO2–reduktion på 430.000 ton CO2 årligt, svarende til cirka 1,6 procent af målsætningen.

Husejere kan gøre markant forskel
Af de cirka 100.000 enfamiliehuse, som opvarmes med oliefyr, er cirka halvdelen energimærkede, og af disse har 91 procent energimærke D eller dårligere med deraf følgende stort varmespild.

Ifølge Dansk Byggeris direktør, er det sandsynligt, at langt de fleste af de 100.000 enfamiliehuse med oliefyr vil skifte til varmepumpe.

- Her er et område, hvor den enkelte husejer selv kan gøre en markant forskel. Et hus på 165 kvadratmeter, energimærke E og opvarmet med oliefyr, udleder ifølge Dansk Byggeris beregninger 2,74 ton CO2 årligt. Det svarer til udledningen fra en gennemsnitlig personbil. Udskiftes oliefyret til et varmepumpesystem, vil der kun blive udledt 0,7 ton CO2 årligt – 75 procent mindre end med oliefyret, siger Michael H. Nielsen til BygTek.

Både gulerod og pisk
Han erkender, at regningen for at skifte et oliefyr eller naturgasanlæg ud er dyr, og at det derfor ikke længere er nok med ’gulerod’ – der må også ’pisk’ til.

Dansk Byggeri foreslår derfor, at der sættes flere penge af til at hjælpe husejere, der vil sløjfe deres gamle fyr.

Den nye energispareordning, der træder i kraft til nytår 2020-2021 yder et offentligt tilskud med en ramme på 20 millioner kroner årligt til husejere, der vil skifte oliefyret ud.

Det er et beløb, der forslår som en ’skrædder et meget varmt sted’, og Michael H. Nielsen opfordrer til, at det sættes op, samtidig med at det også skal inkludere parcelhuse med naturgasfyr.

Skal skiftes i forbindelse med salg
Et andet forslag er et krav om, at alle enfamiliehuse med olie- eller naturgasfyr, der bliver solgt efter eksempelvis 2025 eller 2030, skal have skiftet varmeforsyning til varmepumpe eller fjernvarme i forbindelse med salget.

Måske kunne husejere installere varmepumper, der kan betales løbende og afskrives i forbindelse med deres energiforbrug.

Samtidig peger Michael H. Nielsen på, at udskiftning af varmekilde bør følges op med energirenovering af boligen og dermed et lavere energiforbrug.

Fra forsyningssikkerhed til fossilfri
Det er ikke mange år siden, at boligejerne blev opfordret af politikerne til at skifte deres oliefyr ud med naturgas, men det hang ifølge Michael H. Nielsen sammen med ønsket om forsyningssikkerhed i forhold til Mellemøsten og dermed risikoen for, at de lukkede for olieforsyningen:

- Danmark opnåede derfor at blive selvforsynet med olie og naturgas fra Nordsøen og det var en helt fornuftig og rigtig beslutning, som sikrede os energiforsyningsmæssig uafhængighed. Men nu er der politisk bred enighed om at reducere CO2-udledning i 2030 med ambitiøse 70 procent og i 2050 skal være helt fri af fossile energikilder. Derfor skal såvel oliefyr som naturgasfyr udfases senest 2050, siger Dansk Byggeris direktør.

Kommer selv til at betale

Luft-til-vand varmepumpe eller tilslutning til fjernvarme koster i størrelsesordenen 80.000-100.000 kroner, og dermed venter der en regning på 40-50 milliarder kroner, som alene skal betales af parcelhusejerne, med mindre der ydes tilskud til udskiftningen.

- Det svarer til, at vi på et eller andet tidspunkt heller ikke kan købe eller sælge benzin- eller dieselbiler og dermed der tvunget over på el. Det kommer vi også selv til at betale. Derfor bliver vores huse mindre værd, hvis de ikke har fjernvarme eller varmepumpe, fordi de på et eller andet tidspunkt skal udfase naturgasanlægget eller oliefyret., siger Michael H. Nielsen til BygTek.

En nødvendig debat

Dansk Byggeris forslag aktualiserer, at der ER en pris, der skal betales, for en omstilling af hele vores samfund til vedvarende energi:

- Så må vi finde ud af, om boligejerne selv skal betale i form af faldende salgspris på huset. Det er under alle omstændigheder en debat, vi er nødt til at forholde os til. Naturgas- og oliefyrene forsvinder jo ikke af sig selv, med mindre vi inspirerer eller tvinger folk til det. I dag diskuterer vi jo heller ikke beslutningen om at tvinge folk til at tilslutte sig kloaksystemet, da det blev etableret, slutter Michael H. Nielsen.

Klik på nedenstående link og hør hele interviewet med Dansk Byggeris direktør

http://radioupdate.dk/Updatenyheder.asp?page=3808&T=Regning%20på%2040-50%20milliarder%20kroner%20til%20parcelhusejerne

Læs mere om Byggeri

7/1 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.