Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Regnskabsanalyse: Stor aktivitet, men mangel på arbejdskraft

En ny regnskabsanalyse viser, at byggesektoren i seneste regnskabsår topper senere års økonomiske fremgang. Men mangel på kvalificeret arbejdskraft truer dog forude

Del artiklen på

En ny analyse af over 11.000 årsregnskaber fra danske byggevirksomheder viser, at det går godt økonomisk for den danske byggesektor. Knap 74 % af alle byggevirksomheder kører nu med overskud, og det er det højeste niveau i de fem år, som analysen dækker.
 
Analysen er foretaget af Spar Nord på baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk. Den omhandler regnskabsdata for de virksomheder, der foreløbig har rapporteret regnskab for 2017/2018 til Erhvervsstyrelsen.

Regnskabsdataene bygger på fem års historik, og udover andelen af virksomheder med overskud viser analysen også andelen af virksomheder, der har løftet deres indtjening. Her falder andelen fra 53,27 i 2016 til 52,13 % i 2017. På trods af det afslører analysen, at næsten seks ud af 10 virksomheder formår at bygge ovenpå egenkapitalen i seneste regnskabsår:
 
- Byggesektoren var en af de brancher, der med omkring 45.000 tabte jobs blev hårdest ramt af finanskrisen. Vores analyse viser, at krisen først for alvor slap sit tag i branchen i 2014, men at der har været et højt aktivitetsniveau siden. Offentlige investeringer og senere byggeri af både lejligheder i de store byer og parcelhuse i områderne omkring har - sammen med renoveringer - drevet byggeriet de seneste år. Og selvom det har været et par halv-sløje år for erhvervsbyggeriet, er der alligevel blevet genskabt cirka 30.000 af de tabte jobs. Og det må forventes, at der inden for nærmeste fremtid atter kommer gang i erhvervsbyggeriet, siger cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm.
 
Han tilføjer supplerende, at fortsat høj aktivitet vil afsløre en bagside af medaljen, der vil udfordre fremgangen i byggesektoren:
 
- Både nu og i de kommende år kan væksten blive bremset af manglen på arbejdskraft. Fortsætter det nuværende høje aktivitetsniveau, kan det ikke undgå at blive en produktionsbegrænsende faktor, som sætter en barriere for yderligere fremgang.

Faktisk mener 44 % af både anlægsentreprenører samt maler- og glarmestervirksomhederne, at mangel på arbejdskraft allerede nu er en produktionsbegrænsende faktor. Det viser nyeste tal fra Danmarks Statistik fra juni 2018. Her kommer det til udtryk, at der inden for alle brancher i bygge- og anlægssektoren er 21 % eller flere af virksomhederne, der oplever mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsende faktor.

Jens Nyholm peger desuden på, at de lave renter - sammen med gunstige konjunkturforhold og et investeringsefterslæb - også har stor indflydelse på den positive udvikling i byggebranchen. Den Europæiske Centralbank planlægger at fastholde renten på de rekordlave niveauer til efter sommeren 2019, men der vil sandsynligvis gå endnu længere tid, før renten når et niveau, som vil have en synlig negativ betydning på aktivitetsniveauet.
 
Fremtiden
Hos Dansk Byggeri vurderer man ligeledes, at fremtidsudsigterne er lyse for byggebranchen:
 
- Byggeriet har været på en opadgående formkurve i cirka fem år nu, og det er glædeligt, at en større andel af virksomhederne nu kører med overskud og dermed også formår at tjene penge på opsvinget, siger Bo Sandberg, der er cheføkonom i Dansk Byggeri.
 
Han er enig med Spar Nord i, at rekruttering af kompetente medarbejdere nu er rykket op som den klart største udfordring i bygge- og anlægsbranchen:
 
- Alene inden for det seneste år er der blevet rekrutteret forgæves til ca. 7700 stillinger inden for byggeriet. Men det har dog ikke forhindret en fortsat stigning i aktivitet og beskæftigelse. Det er især det private boligbyggeri, der driver væksten i øjeblikket, fortsætter han.
 
Når byggesektoren ifølge Dansk Byggeri trods alt formår at håndtere udfordringen med flaskehalse og mangel på arbejdskraft, så skyldes det en kombination af flere nyuddannede, seniorer, der bliver længere tid på arbejdsmarkedet, samt ikke mindst adgang til udenlandsk arbejdskraft:

- Vi forventer et fortsat løft i byggebeskæftigelsen med tre procent i 2018 og 1,7 % i 2019. Og så skal man altså ikke kun fokusere på de negative aspekter af et presset arbejdsmarked. Det er nemlig også en gylden chance for at få nogle af de marginaliserede grupper ind og få fodfæste på arbejdsmarkedet, som eksempelvis flygtninge og kontanthjælpsmodtagere, siger Bo Sandberg.

-kj

Læs mere om Byggeri

8/8 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder