Aktuelle nyheder - Byggeri

Råstofbranche og regioner vil have landsdækkende råstofstrategi

Råstofbranche og regioner vil have landsdækkende råstofstrategi

Råstofbranchen er gået sammen med Region Sjælland i et forsøg på at få regeringen til at lave en ny lovgivning på råstofområdet

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det er ingen hemmelighed, at råstofbranchen i Danmark gerne så langt flere tilladelser til at udvide blandt andet grus fra den danske undergrund, men virksomhederne støder ofte på voldsomme protester far byer og andre, der bliver voldsomt påvirket af grusgravene – både støvgener, støj og den megen kørsel med store køretøjer.

Derfor ønsker regionerne og råstofbranchen en samlet, landsdækkende strategi for råstofområdet, som, udover en revision af råstofloven og kan åbne mulighed for at indføre en kompensationsordning til både naboer og kommuner.

Genanvendelse skal øges
Derfor har Dansk Byggeri, Region Sjælland, Dansk Industri og Nymølle Stenindustrier sendt en fælles opfordring til miljøministeren om at etablere en ny lovgivning og nye initiativer på råstofområdet i Danmark.

Hvordan et sådant udspil skal se ud skal undersøges nærmere i et ’tæt samspil’ mellem miljøministeriet, industrien og de fem regioner, der er myndighed på råstofområdet.
Desuden er der enighed om, at genanvendelse af råstoffer skal øges, så presset på de jomfruelige råstoffer mindskes.

Nødvendig råstofudvinding
Parterne opfordrer til, at der sættes turbo på arbejdet samt at Miljøministeriet snarest fremlægger en tidsplan for det videre arbejde.

Ole Nørklit, der er direktør i Nymølle Stenindustrier, peger på, at udvinding af råstoffer ’er en forudsætning for, at der kan bygges nye veje, huse og hospitaler’:

- Vi er fra Nymølle Stenindustrier klar til at yde vores bidrag til, at indvindingen foregår på rimelige vilkår, og at der kan gives en erstatning eller kompensation til de borgere og kommuner, der påvirkes urimeligt hårdt af råstofindvinding. En mulighed kunne være at øge råstofafgiften og reservere midlerne i en national fond til kompensation, siger han blandt andet.

Brug for landsdækkende strategi
Regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, siger, at det er vigtigt at ’passe godt på borgerne og de fælles naturressourcer:

- Jeg er derfor utrolig glad for, at vi kan stå sammen med industrien om kravet til regeringen om nye værktøjer på råstofområdet. Vi har brug for en landsdækkende råstofstrategi, en national kompensationsordning og mere genanvendelse, siger regionsformanden.
Han suppleres af formanden for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland,
Peter Jacobsen,, som ligeledes efterlyser nye værktøjer på råstofområdet:

- Vi står som myndighed med en svær afvejning mellem legitime behov og ønsker – borgernes og kommunernes planer for området overfor industriens og samfundets behov for råstoffer til nyt byggeri, siger han.

Råstofbranchen efterlyser handling
Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør, Torben Liborius, har længe arbejdet for bedre muligheder for udvinding af råstoffer, og han slår fast, at brancheforeningen Danske Råstoffer er meget tilfredse med ’den gode dialog’ mellem Danske Regioner og råstofbranchen, og han siger:

- Vi håber, at det fører til en samlet og landsdækkende strategi for hele råstofforsyningen. Den vil sikre fokus på genanvendelse, sikker forsyning og godt miljø…

Han suppleres af underdirektør Karin Klitgaard, Dansk Industri, der gerne ser, at
miljøministeren igangsætter arbejdet med at udforme en fælles national strategi for råstofområdet:
- Strategien bør udvikles i dialog mellem interessenterne, så vi sikrer et godt og forudsigeligt grundlag for råstofindvinding i Danmark, siger Karin Klitgaard.

Læs mere om Byggeri

6/11 2019
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.