left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Savner udbudskrav til reduktion af energispild på byggepladserNCC inviterede politikerne til at besøge byggeriet på Papirøen

Savner udbudskrav til reduktion af energispild på byggepladser

Repræsentanter fra NCC har været til foretræde i Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg for at få den digitale byggeplads på dagsordenen.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Budskabet fra entreprenørkoncernen er, at der skal stilles krav til byggepladsemissioner i offentlige udbud:

- Datadrevet energiledelse kan reducere energien brugt på byggepladsen med op til 30 procent og energispildet på byggepladsen med op til 60 procent, lød budskab4t fra NCC blandt andet.
NCC henviste videre til, at fra 2023 vil den frivillige CO2-klasse skabe fundament for et veldokumenteret grundlag og bred inddragelse af byggebranchen forud for lovgivning, men stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor byggepladsenergien ikke er medregnet?

Langsigtede rammer
Udvalget har på den baggrund bedt ministeren kommentere det materiale, som udvalget har modtaget fra NCC i forbindelse med foretrædet.

Han har sendt spørgsmålet videre til indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen, der henviser til, at den brede, politiske aftale med en række af Folketingets partier om en national strategi for bæredygtigt byggeri, der sætter de langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling i den danske bygge- og anlægssektor:

- Med aftalen indføres der krav til bygningers klimaaftryk fra 2023. Kravene tager udgangspunkt i kriteriet fra den frivillige bæredygtighedsklasse om livscyklusvurdering (LCA), der beregner byggeriets CO2-udledninger over hele dets livscyklus, oplyser ministeren.

Trinvis indfasning
Aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri rummer samtidig en plan for fastsættelse af fremtidige krav, herunder CO2-grænseværdier, så de fastsættes ud fra den nyeste viden og data:

- I dette arbejde indgår også overvejelser om at medtage byggepladsen i LCA-beregningen. Det er op til aftalekredsen at fastsætte den trinvise indfasning, som der forventeligt vil skulle tages stilling til ultimo 2023, oplyser Christian Rabjerg Madsen.

Læs mere om Byggeri

23/6 2022