LCA
LCA
scroll
Sådan skal flere enfamilieshuse bevares og renoveresI Danmark rives der i gennemsnit ca. tre enfamiliehuse ned hver dag, og de erstattes med et nybygget hus.

Sådan skal flere enfamilieshuse bevares og renoveres

Flere i bygge- og ejendomsbranchen stiller sig kritisk overfor unødvendig nedrivning af enfamiliehuse. Nye anbefalinger skal samle branchen med fokus på reduktion af ressourceforbrug og CO2-udledning

Nedrivninger af ældre huse såvel som bevaringsværdige huse og huse, som ikke anses som kulturarv, bør undgås for at begrænse byggeriets klimabelastning.

Det er der stigende enighed om blandt flere aktører, der nu vil skubbe det private boligmarked væk fra nedrivning, i tilfælde hvor huset ikke har udtjent sin levetid.

I Danmark erstattes hvert år 1100 enfamiliehuse med et nybygget hus, og torsdag præsenterer partnerskabet bag projektet 'Igenbo - riv ned og byg nyt eller bevar enfamiliehuset' en række nye indsigter om og konkrete anbefalinger til, hvordan flere danske husejere skal lokkes til at renovere deres bolig i stedet for at rive ned for at bygge nyt.

Det sker ved en konference hos Nykredit, København, hvor aktører, der har mulighed for at påvirke boligkøberne, er inviteret.

- I Forenet Kredit er vi optaget af, at danskerne bor i sunde, velfungerende huse – og at husene belaster klimaet mindst muligt.

- Jeg håber, at undersøgelsens resultater vil sætte skub i en udvikling, der gør det mere attraktivt og naturligt for flere boligejerne at vælge at renovere boliger frem for at rive ned og bygge nyt.

- Det kræver, at vi tænker lidt anderledes på flere fronter – lige fra lovgivning til rådgivning og ikke mindst vores vanetænkning om, hvad der er 'det gode boligliv', siger formand Michael Demsitz, Forenet Kredit, der er foreningen bag Nykredit og Totalkredit, og som har finansieret projekt Igenbo.

Partnerskabet bag Igenbo er Teknologisk Institut, Build fra Aalborg Universitet og Responsible Assets.

Forskere og aktører fra byggebranchen har nu undersøgt årsagerne bag nedrivninger af huse i Danmark og de potentialer, der er for at bevare flere huse.

- Der er flere årsager til, at folk river hus ned. Ofte er energiudgifter udslagsgivende argument. Og beliggenheden er også helt afgørende; særligt i de store byer er der stor efterspørgsel efter de eftertragtede grunde.

- Men det er sjældent, fordi huset er i en stand, der ikke kan renoveres. Det er nok nærmere økonomien, der sætter grænsen; 'kan det betale sig at renovere?', forklarer Sára Finsdóttir fra Teknologisk Institut, der er projektleder på projektet.

Trenden kan ændres
Folkene bag projektet er nu i gang med at konkretisere, hvad næste skridt skal være.

- Vores håb er, at de nye anbefalinger kan sætte gang i en debat og give inspiration til, hvordan de centrale aktører kan arbejde meget tættere sammen, siger Sára Finsdóttir.

- Boligkøbere kan med stor sandsynlighed udfordres og påvirkes til at renovere frem for at rive og bygge nyt, viser projektet foreløbig.

- Det kræver dog, at der trækkes i samme retning både på politisk, kulturelt, kompetencemæssigt plan og gennem nye og flere markedstilbud.

- Det kan eksempelvis være lettere tilgængelige håndværker- og rådgiverydelser samt låne- og forsikringsmuligheder.

- Men det er en kompleks opgave, der kræver et vedvarende fokus, forklarer Sára Finsdóttir.

Man kan læse alle anbefalingerne og de delanalyser, der ligger til grund ved at downloade publikationen, der samler alle projektets resultater, her.

Projektets anbefalinger

Politisk: Kommuner bør i højere grad sætte fokus pa° bevaring af enfamiliehuset i bl.a. lokalplaner og i dialogen med kommunens borgere.

Men også lovgivning, der lægger afgifter pa° nybyggeri og affald eller indfører kulturfremmende principper som 'forklar eller bevar', vurderes som en effektiv måde at få flere til at renovere frem for at rive ned og bygge nyt.

Kulturelt: Der bør iværksættes offentlige kampagner i mainstreammedier, så° boligkøbere og markedsaktører omkring dem får øjnene op for renovering som attraktivt frem for nybyg.

Kompetence: Boligkøbere bør kunne tilgå uvildig viden om fordele og ulemper ved henholdsvis renovering og nedrivning eller nybyggeri. Og ved indsatser, der gør boligkøbere mere fortrolige med reparation af eget hus.

Markedstilbud: Håndværkere bør i højere grad markedsføre renovering af (alle typer) enfamiliehuse - herunder pakkeløsninger til boligkøberen.

- Ejendomsmæglere bør vise, hvordan et hus ser ud i renoveret stand, og anskueliggøre for boligkøberen, hvad renovering betyder for CO2-aftryk, ressourcer og økonomi.

Banker bør anspore til renovering gennem långivning og rådgivning om, hvad renovering betyder for både CO2-aftryk, ressourcer og økonomi.

Politiske tiltag til at bevare flere enfamiliehuse er den indsats, der virker hurtigst, og som har den største afsmittende effekt – er projektets overordnede konklusion.

-dc

29/2 2024