LCA
LCA
scroll
Selvstændige erhvervsdrivende er en truet raceArkivfoto

Selvstændige erhvervsdrivende er en truet race

Den trygge tilværelse som lønmodtager - eller endnu bedre offentlig ansat – trækker mere i danskerne end at skulle ud på et usikkert marked som selvstændig erhvervsdrivende

Af Dan Bjerring

En ny analyse fra SMVdanmark viser, at Danmark i stigende grad bliver et lønmodtagerland, hvor andelen af selvstændige er på retur, mens antallet af både offentligt og privat ansatte buldrer derudaf.

SMVdanmark efterlyser på den baggrund politiske initiativer, der kan vende udviklingen. Antallet af lønmodtagere er vokset med 265.700 fra 2008 frem til udgangen af 2022. I samme periode er antallet af selvstændige erhvervsdrivende faldet med 20.300 personer.

Selvstændiges andel af beskæftigede er gået fra at udgøre 7,6 procent i 2008 til 6,1 procent ved udgangen af 2022.

Går glip af nye virksomheder
Kasper Munk Rasmussen, der er ansvarlig for iværksætterpolitik i SMVdanmark konstaterer, at tendensen er klar - Danmark bliver i disse år i stigende grad et lønmodtagerland, hvor færre og færre tager springet, udlever iværksætterdrømmen og bliver selvstændig:

- Det betyder, at vi går glip af mange af nye virksomheder og dermed også potentielt af den vækst og udvikling, som nye iværksættervirksomheder skaber. Udviklingen kalder på politisk handling, lyder det fra SMVdanmark.

Iværksætterstrategi
Kasper Munk Rasmussen slår fast, at der er brug for politiske initiativer, der kan vende udviklingen, og han har store forventninger til den iværksætterstrategi, som regeringen barsler med:

- Jeg håber, at Folketingets partier snart finder sammen om en bredt forankret aftale, der styrker vilkårene for selvstændige og iværksættere i Danmark til gavn for os alle sammen, siger Kasper Munk Rasmussen

Mindre bøvl og bureaukrati
Ifølge SMVdanmark bedre adgang til finansiering, mindre bøvl og bureaukrati, lettere adgang til crowdfunding og mere fleksible barselsvilkår være nogle af de elementer, der kan gøre det mere attraktivt at tage springet fra lønmodtager til selvstændig og samtidig bidrage til levedygtigheden blandt nye virksomheder.

11/6 2024