Aktuelle nyheder - Byggeri

Sikret retsbygning opføres ved Vestre FængselVestre Fængsel (Foto: Kriminalforsorgen.dk)

Sikret retsbygning opføres ved Vestre Fængsel

Transport- og boligminister Kaare Dybvad har søgt Folketingets Finansudvalg om næsten 125 millioner kroner til ’en særligt sikret retsbygning’ ved Vestre Fængsel.

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Domstolsstyrelsen vil etablere en retsbygning med en særligt sikret retssal i umiddelbar nærhed af Vestre Fængsel, og samtidig flyttes Dommervagten i København fra Nytorv i København til en retssal i den nye særligt sikrede retsbygning.

Desuden flyttes Grundlovsvagten på Frederiksberg til samme sikrede retsbygning.

Retsmøder i primært større domsmands- og nævningesager skal i fremtiden gennemføres i den særligt sikrede retssal, når særlige sikkerhedsmæssige hensyn tilsiger det. Det kan eksempelvis være banderelaterede sager og terrorsager.

Fysisk sikring
Den nye særligt sikrede retsbygning kommer til at indeholde én stor retssal og to mindre sale til grundlovsforhør.

Alle tre retssale etableres med tilhørende funktioner som venterum til vidner, voteringsværelser, anklagerværelser mm. Herudover etableres en mindre vagtbygning.

Hele bygningskomplekset skal sikres specielt med ’fysisk sikring af bygningen’.
Det nævnes i øvrigt i ansøgningen til Finansudvalget, at særlige krav til sikkerhed under udførelsen betyder, at projektet er ’bedst egnet til udførelse i en hovedentreprise’.

Jakon vandt licitationen
Licitationen blev holdt i januar 2019, som et udbud med forhandling, hvor tre ansøgere var prækvalificerede til at afgive tilbud..

Bygningsstyrelsen har på den baggrund vurderet, at Jakon A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet ’bedste forhold mellem pris og kvalitet’.
Opførelsen af den særligt sikrede retsbygning forventes at omfatte et samlet areal på cirka 2.600 kvadratmeter, hvoraf den store retssal udgør 250 kvadratmeter og de to mindre retssale hver 70 udgør.

Vagtbygningen er på 50 udgør, og de resterende cirka 2.160 kvadratmeter anvendes til blandt andet venterum til arrestanter, vagtstue, kontorer til dommere, advokatrum, rum til journalister, kontor til anklager og ventefaciliteter til publikum.

13 millioner til uforudsete udgifter
Udgifterne er fordelt med entreprise 69,5 millioner kroner, byggeplads 17,2 millioner kroner, rådgivning 20,9 millioner kroner og øvrige omkostninger 4,0 millioner kroner. Desuden er der afsat 13,0 millioner til ’uforudsete udgifter’.

De totaløkonomiske beregninger viste, at tegl er det billigste materiale at anvende som facadebeklædning, og poleret beton det økonomisk mest fordelagtige gulvmateriale.

Men poleret beton er ikke velegnet som gulvmateriale i retssale og administrationsområder, da beton er et forholdsvis hårdt materiale at gå på samtidig med, at materialet ikke er akustisk regulerende. Derfor er valget faldet på egetræsparket som gulvmateriale i retssale og administrationsområder, da dette materiale er det næst billigste ifølge de totaløkonomiske beregninger.

For bygningens øvrige arealer - som eksempelvis publikums- og celleafsnit - er poleret beton valgt som gulvbelægning.

Læs mere om Byggeri

21/10 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.