Aktuelle nyheder - Byggeri

Skatteministeren: Brug den sunde fornuft mod social dumping

Skatteministeren: Brug den sunde fornuft mod social dumping

Skatteminister Morten Bødskov har med baggrund i sagen om hans departementschefs ”’uheldige’ sag om social dumping ved et sommerhusbyggeri været i samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg

Del artiklen på

Poliktik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Udvalget ville blandt vide, hvad ministrene kan og vil gøre for at sikre, at borgere, der bestiller en entreprenør/håndværksvirksomhed til byggeri, ombygning eller renovering, får bedre mulighed for at kunne kontrollere, at det ikke er underbetalt og ulovlig udenlandsk arbejdskraft, som arbejdsgiver sender ud til deres bolig.

Morten Bødskov slog ikke uventet fast, at ’social dumping og sort arbejde er helt uacceptabelt', men han understregede også, at flere undersøgelser viser, at danskerne har en høj skattemoral:

- Jeg kan derfor godt forstå, at det kan være frustrerende, hvis man ikke ved, om tingene foregår efter bogen, sagde ministeren blandt andet.

Historisk løft
Samtidig kunne han fortælle, at der med Finansloven for i år sker et ’historisk løft’ af indsatsen mod social dumping.

- Som en del af indsatsen gennemfører myndighederne fælles kontrolaktioner. Myndighederne har et rigtigt godt samarbejde, og de bliver hele tiden bedre til at understøtte hinandens myndighedsudøvelse og sikre en effektiv kontrolindsats. Samtidig er Skattestyrelsen også løbende blevet bedre til at ramme plet, når der kontrolleres for, om virksomheder med udenlandsk arbejdskraft begår social dumping ved at bryde skattereglerne, forklarede skatteministeren.

Erhvervsdrivende har ansvaret
I perioden fra 2015 til og med første halvår 2019 har Skattestyrelsen
udsendt skatteregninger på i alt 851 millioner kroner som led i den fælles myndighedsindsats:

- Når vi styrker kampen mod social dumping, skal det ses i sammenhæng med ønsket om at sikre, at danske såvel som udenlandske virksomheder overholder reglerne og betaler korrekt skat og moms. Det danske skattesystem er bygget sådan op, at det er den erhvervsdrivende, der bærer ansvaret for, at skatter og afgifter afregnes i overensstemmelse med de gældende regler, at reglerne om skiltning på arbejdspladsen er overholdt, og at der bliver efterspurgt dokumentation for, at eventuelle udenlandske underentreprenører er registreret i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), sagde Morten Bødskov.

Betal digitalt
Men det fritager ikke borgerne for et medansvar. Ministeren peger blandt andet på, at det som borger er en god idé at betale digitalt, så der er et elektronisk spor, Skatteforvaltningen efterfølgende kan følge.

Det er også en god idé at tjekke, om virksomheden, man indgår aftale med, er momsregistreret. På skat.dk er der oplysninger om, hvordan man slår både danske og udenlandske virksomheders momsnumre op.

Anmeld forholdet
Hvis man i øvrigt bliver opmærksom på mistænkelige forhold, er der mulighed for at anmelde forholdet til den relevante myndighed – eksempelvis Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet eller politiet.

Hvis mistanken handler om eksempelvis skattesnyd og sort arbejde, kan det anmeldes via skat.dk. Kontrolaktionerne, der gennemføres i regi af den fælles myndighedsindsats, som
jeg nævnte tidligere, planlægges blandt andet på baggrund af de anmeldelser, der kommer ind fra helt almindelige borgere.

- Og så må jeg bare helt generelt opfordre borgerne til at bruge deres sunde fornuft. Det er derfor en god idé at være opmærksom på, om der er noget, der virker mistænkeligt, og tage sig de forholdsregler, som jeg lige har nævnt. Så synes jeg, at borgeren har gjort sit – og er man i tvivl, vil jeg opfordre til, at man tager kontakt til Skattestyrelsen, som kan vejlede nærmere om, hvordan man skal forholde sig i den konkrete situation, sagde skatteminister Morten Bødskov.

Læs mere om Byggeri

24/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.