Aktuelle nyheder - Byggeri

Skærpet tilsyn kommer til at koste dyrtMon ikke den nye Storstrømsbro kan se frem til skærpede tilsyn?

Skærpet tilsyn kommer til at koste dyrt

Af en orientering fra Arbejdstilsynet til Folketingets Beskæftigelsesudvalg fremgår det, at der i 2019 skete 36 anmeldepligtige dødsulykker på danske arbejdspladser. Heraf tre i bygge- anlægsbranchen.

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

De 36 dødsulykker fordeler sig med blandt andre syv i ’landbrug, skovbrug og fiskeri’, seks i ’transport af gods’, tre i bygge- og anlægsbrancherne, hvoraf der er én indenfor anlægsarbejde og to under opførelse og nedrivning af byggeri.

En er sket på en byggeplads, en ved fald fra tag på lastbil, en klemt mellem lastbil og væg og en klemt mellem pallereol og truck.

Højeste antal siden 2014
Antallet af dødsulykker i 2019 forventes at blive det højeste antal dødsulykker siden 2014, hvor der var 37 dødsulykker, men tallet kan potentielt stige fra nuværende 36 til 37 på baggrund af en trafikulykke, hvor AT afventer yderligere oplysninger fra politiet.

I 2017 var antallet af dødsulykker historisk lavt med kun 25 dødsulykker. Det er AT’s vurdering, at det øgede antal dødsulykker ikke er udtryk for en generel forværring af arbejdsmiljøet i Danmark.

Væsentlige for branchen
I øvrigt meddeler ministeren, at der er skærpede gebyrer på vej ved ’skærpede tilsyn’ fra Arbejdstilsynet, der skal gennemføre skærpet tilsyn, når Arbejdstilsynet over for samme virksomhed forinden har truffet afgørelse om ’forhold, der skal imødegås straks for at afværge en overhængende, betydelig fare for ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed’.

Skærpet tilsyn er et ekstra tilsyn, der vil blive gennemført med udgangspunkt i det eller de angivne forbud, virksomhedens arbejdsmiljøforhold og de arbejdsmiljøforhold, som er væsentlige for branchen.

Gebyr på 10.00 kroner
Et skærpet tilsyn omfatter:

1) Kontrol af, om virksomheden har efterkommet forbud, der har udløst skærpet tilsyn.

2) Kontrol af, om virksomheden arbejder forsvarligt på det arbejdssted, hvor forbud er afgivet, herunder kontrol af, om virksomhedens hovedarbejdsprocesser på arbejdsstedet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

3) Dialog med ansatte og arbejdsledere om, hvordan virksomheden kan forebygge væsentlige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i relation til det arbejde, som virksomheden udfører på arbejdsstedet.

Navnene på virksomheder, der er under skærpet tilsyn, bliver offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside, og virksomheden skal betale et gebyr på 10.000 kroner for det skærpede tilsyn, hvilket ifølge ministeren svarer til de gennemsnitlige omkostninger forbundet med et tilsynsforløb.

Læs mere om Byggeri

28/2 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.