left banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Skruen strammes over for arbejdsmiljøulovlighederSådan kommer den nye Storsrømsbro til at se ud

Skruen strammes over for arbejdsmiljøulovligheder

Arbejdsgivere i Danmark skal fremover betale gebyr for det skærpede tilsyn, der udløses, når Arbejdstilsynet konstatere forhold, der er så alvorlige, at der nedlægges forbud

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg omkring arbejdsmiljøforholdene på den nye Storstrømsbro sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard blandt andet, at samrådet overordnet set handlede om, hvordan man bedst muligt sikrer, at lønmodtagere i Danmark, ’der knokler hver dag, har et sikkert, trygt og sundt arbejdsmiljø – og ikke udsættes for uforsvarlige arbejdsforhold’.

Det var Christian Juhl fra Enhedslisten(Ø), der havde indkaldt ministeren i samråd og pegede på, at ’efter en kaotisk start med konkurs- og korruptionsramte italienske byggeselskaber har en lang række sager fra Arbejdstilsynet vist, at ’det er et farligt at være bygningsarbejder på det store byggeri’.

Broen bliver Danmarks tredjestørste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen, og hidtil har projektet bestået af otte forskellige byggepladser, som Arbejdstilsynet fører tilsyn med. Der er på det nuværende tidspunkt cirka 200 personer beskæftiget på projektet.

Ikke rar læsning
- Jeg vil dertil gerne starte med at sige, at beskrivelsen af de forhold ved byggeriet af Storstrømsbroen, som Arbejdstilsynet har påtalt, virkelig ikke er rar læsning. Det er ganske enkelt ikke i orden, sagde ministeren ved samrådet.

Han slog fast, at på et stort byggeprojekt, som Storstrømsbroen, er det virksomhederne i samarbejde med bygherrens arbejdsmiljøkoordinator, der skal sørge for, at arbejdet på byggeriet er sikkert.

Arbejdstilsynet har blandt andet påtalt arbejde i højden, hvor der skal være sikret mod nedstyrtning, og et andet eksempel er adgangsvejene, som skal vedligeholdes, så de er sikre at benytte.

102 reaktioner mod arbejdsmiljøforhold
Arbejdstilsynet har ifølge beskæftigelsesministeren ’fulgt byggeprocessen tæt’, og løbende kontrolleret arbejdsmiljøet:

- Det har desværre vist sig nødvendigt i forhold til arbejdsmiljøproblemerne på byggeriet. Arbejdstilsynets gennemgang af alle typer tilsynsbesøg og alle reaktionstyper i hele den toårige byggeperiode viser, at der er afgivet 102 reaktioner, hvoraf 94 var strakspåbud og forbud.

Flere af de overtrædelser, der har givet anledning til reaktioner, har tillige medført bødeforlæg eller politianmeldelse, sagde Peter Hummelgaard, der erklærer sig enig i, at der er behov for, at sikkerheden under brobyggeriet forbedres.

Hæver bødestørrelses
Arbejdstilsynet er på baggrund af de mange påbud gået i dialog med Vejdirektoratet, som er bygherre på projektet, om, hvordan der sikres bedre arbejdsmiljøforhold ved byggeriet af Storstrømsbroen.

Det drejer sig blandt andet om, hvordan der kan skabes en bedre forebyggelsestilgang hos virksomhederne på byggeriet, så farlige situationer ikke opstår, og om arbejdsledernes særlige rolle i den forbindelse.

I det lovforslag, regeringen netop har fremsat 19. november, er der lagt op til at hæve bødestørrelsen, og særligt i de tilfælde, hvor overtrædelsen har alvorlige konsekvenser for de ansatte, eller hvor arbejdsgivere gentagne gange overtræder Arbejdsmiljøloven.

Desuden indføres som noget nyt, at arbejdsgiveren skal betale gebyr for det skærpede tilsyn, der udløses, når Arbejdstilsynet konstatere forhold, der er så alvorlige, at der nedlægges forbud.

Vil bruge erfaringer fra Storstrømsbroen
Regeringen vil bruge erfaringerne fra Storstrømsbroen til at gøre status for arbejdsmiljøindsatsen, så det kan belyses, om det giver anledning til konkrete forslag til, hvad der kan gøres for bedre at understøtte virksomhedernes arbejde med at forebygge dårligt arbejdsmiljø på store byggeprojekter:

- Det gælder både på byggeriet af Storstrømsbroen og i videreførelsen af den skærpede indsats i store infrastrukturprojekter i de næste tre år. Men også i forhold til andre store byggeprojekter, vi står overfor, som eksempelvis den nye Nordhavnstunnel. Vi skal bruge erfaringerne, så vi bedst muligt sikrer, at lønmodtagere i Danmark, der knokler hver dag, har et sikkert, trygt og sundt arbejdsmiljø – og ikke udsættes for uforsvarlige arbejdsforhold, sluttede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Læs mere om Byggeri

28/11 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.