Aktuelle nyheder - Byggeri

Små virksomheder er rygraden for faguddannelser

Små virksomheder er rygraden for faguddannelser

Selvom antallet af lærepladser i den private sektor er på sit højeste niveau i over 10 år – aktuelt er ca. 55.000 i 2022 lærlinge i et uddannelsesforløb hos en privat virksomhed – er der stadig elever på nogle uddannelser, der ikke kan skaffe læreplads

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

En analyse fra SMVdanmark viser, at det generelt er de mindste virksomheder med 2-99 ansatte, der har flest lærlinge i forhold til deres størrelse. De har i gennemsnit cirka 3,6 lærlinge pr. 100 ansatte, mens de store virksomheder med 100 ansatte eller flere har et gennemsnit på omkring 2,3 lærlinge pr. 100 ansatte.

De mindre virksomheder løfter dermed et uforholdsmæssigt stort ansvar for at uddanne de kommende generationer af faglærte.

Hos de cirka 84.000 virksomheder, der indgår i analysen, er der gennemsnitteligt 3,6 lærlinge pr. 100 ansatte. Det fremgår yderligere, at der er stor forskel på hvor mange lærlinge, der er pr. 100 ansatte på tværs af brancherne.

Eksempelvis er der i gennemsnit over 10 gange så mange lærlinge pr. 100 ansatte inden for bygge- og anlægsbranchen, end der er inden for hotel- og restaurationsområdet.

Store virksomheder nasser på de små
Analysen viser også en tydelig sammenhæng med virksomhedsstørrelsen, når man betragter antallet af lærlinge pr. 100 ansatte.

De mindre virksomheder med færre end 100 ansatte har i gennemsnit flere lærlinge pr. 100 ansatte end de større virksomheder og er derfor i højere grad med til at løfte ansvaret for at uddanne de kommende generationer af faglærte.

Virksomheder, der har 6-9 ansatte, har i gennemsnit 4,5 lærlinge pr. 100 ansatte. Hvorimod virksomheder, der har over 250 ansatte, i gennemsnit har 2,1 lærlinge pr. 100 ansatte.
Virksomheder med under 100 ansatte står for to tredjedele af det samlede antal lærlinge, selvom de kun beskæftiger 49,8 pct. af de fuldtidsansatte.

Afgørende forudsætning
Godt 7 ud af 10 lærlinge er under uddannelse i en virksomhed med færre end 100 ansatte. SMVdanmark understreger, at analysen bekræfter, at SMV’erne tager samfundsansvar og yder et vigtigt samfundsbidrag.

Der er bred politisk enighed om, at uddannelsen af flere faglærte er en forudsætning for vækst i Danmark. Det er derfor helt afgørende at SMV’erne får de bedst mulige forudsætninger for at uddanne elever og lærlinge.

Det er særlig vigtigt, at virksomhederne kan få kvalificerede elever på uddannelser i brancher, hvor der er mangel på faglært arbejdskraft.

I Danmark er der godt 40.000 unge mellem 15 og 24 år, der står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Det er en politisk målsætning for den nuværende regering, at disse unge skal have en uddannelse og finde en plads på arbejdsmarkedet.

Hurtigere refusion
Det vil kræve, at antallet af lærepladser øges væsentligt, og derfor foreslår SMVdanmark blandt andet, at der skal være mindre bureaukrati for virksomheder med lærlinge. Eksempelvis skal virksomheder have hurtigere refusion for udgifter relateret til lærlinge, så de ikke bliver presset på likviditeten.

Der skal også være et bedre match mellem læreplads og virksomhed, og der har erhvervsskolerne en vigtig rolle i forhold til at screene eleverne for at vurdere, om de er ’på rette hylde’, så man undgår at samarbejdet må afbrydes.

- For at sikre, at der er lærepladser nok til de ca. 40.000, der står uden for uddannelse og arbejdsmarkedet, bør der gives et tilskud til lærepladsvirksomheder på det private arbejdsmarked, konkluderer analysen.

SMVdanmark foreslår desuden et tilskud på 2.500 krone pr. lærling/elev de første seks måneder af lærlingetiden for at kompensere for den udgift dér er ved, at en del lærlinge falder fra inden, de kan tjene deres løn hjem. løn hjem samt det ekstra ressourceforbrug i virksomhederne, når gruppen af unge uden for arbejdsmarkedet skal inkluderes.

Læs mere om Byggeri

3/10 2023
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringFaldsikringFugemasseFugeskumGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriporteKabelkanalerLofterMaterielopbevaringOmbygningPortautomatikPorteRullestilladsSmedejernsporteSpartelmasseSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTotalrenoveringTrappestigerVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.