LCA
LCA
scroll
Støjbekæmpelse på motorveje med vandret akustikloftFoto: Vejdirektoratet

Støjbekæmpelse på motorveje med vandret akustikloft

Det forventes, at støjen fra motorveje kan næsten halveres ved anvendelse af ’drænasfalt’, hvor hullerne i belægningen kan opsuge lyden

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Et af de største problemer i forbindelse med infrastrukturprojekter, ikke mindst motorveje, er støjen fra både dæk og motorer.

Støj er en plage for tusindvis af beboere langs de danske veje, men nu vil transportminister Thomas Danielsen (V) sætte gang i et forsøg med såkaldt ’drænasfalt’, som måske kan tage toppen af støjen på statsvejene.

Allerede denne sommer begynder testen på Motorring 3, når Vejdirektoratet lægger syv kilometer ny asfalt i sydgående retning fra Frederikssundsvej til Holbækmotorvejen, gennem nogle af de tættestliggende beboelsesområder ved motorvejen i Rødovre, Glostrup og Brøndby.

Liggende akustikloft
Asfalten har større mellemrum mellem stenene i slidlaget og fungerer derfor på samme måde som et akustikloft, hvor hullerne opsuger lyden.

Samtidig dræner det også vandet hurtigere, og det giver positive effekter for både trafikken i regnvejr og giver mindre støj for beboerne langs vejen.

Ifølge Thomas Danielsen er der gode eksempler fra blandt andre Holland på, at netop den type asfalt kan tage 3-4 decibel af støjen. Det skal med i den betragtning, at blot en nedsættelse med tre decibel svarer til en halvering af støjen.

Også forsøg tre andre steder i landet
Forsøget med drænasfalt strækker sig over halvandet år, hvor der udføres løbende test og målinger af blandt andet friktion, støjmålinger og glatførebekæmpelse.

Den nye asfalt på Motorring 3 bliver lagt omkring sommerferien, og derudover er der udpeget følgende tre steder i landet, som skal testes:

• M50 – Kliplev, Aabenraa Kommune

• M70 - Nord for Randers, Randers Kommune

• M20 - Vest for Køge, Køge Kommune

Her vil der blive lavet strækninger på mellem 500 og 1000 meter.

Vejdirektoratet forventer derfor at kunne vende tilbage i slutningen af 2025 med en evaluering af forsøget

14/5 2024