Aktuelle nyheder - Byggeri

Støjsvag asfalt langt billigere end støjskærme

Støjsvag asfalt langt billigere end støjskærme

I forbindelse med præsentationen af den nye infrastrukturplan, fremlagde regeringen også forslag til nye indsatser mod støjforurening ved specielt motorvejsnettet.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det har fået Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentsen til at spørge transportminister Benny Engelbrecht, om prisen for at anlægge en kilometer støjreducerende asfalt – og tilsvarende prisen for at opsætte en kilometer støjhegn.

Ifølge Benny Engelbrecht har Vejdirektoratet tidligere anvendt en støjreducerende asfalt (SRS):

- Men da den pågældende slidlagstype ikke levede op til forventningen om strukturel holdbarhed og støjreduktion er brugen af SRS ophørt. Vejdirektoratet har i 2020 anvendt klimavenlig asfalt (KVS) på statsvejene. Den har en lavere rullemodstand, og fører til en brændstofbesparelse på omkring 1,2 procent. Det fører til mindre udledning af CO2 og luftforurening. Samtidig vil husholdninger og virksomheder generelt opleve en besparelse på udgifter til brændstof til transport, oplyser ministeren.

Ikke prøvet i tilstrækkelig lang tid
Vejdirektoratets undersøgelser indikerer, at denne type asfalt har en øget akustisk holdbarhed i forhold til en traditionel slidlagstype (SMA 11), set over hele slidlagets levetid:

- Det forventes, at støjreduktionen vil være cirka 1 dB, idet det påpeges, at KVS endnu ikke har været udlagt i så mange år, at den akustiske holdbarhed er valideret over slidlagets levetid, lyder det fra ministeren.

Ifølge Vejdirektoratet koster udlægning af KVS på én kilometer motorvej typisk i størrelsesordenen 500.000 kroner pr. kørespor. Prisen varierer efter tykkelse og bredde på slidlaget, som er styret af flere parametre, herunder særligt vejtype, forventet trafikmængde og andel af tung trafik.

Støjskærme mange gange dyrere
Herudover er prisen for enhver udlægning af nyt slidlag influeret af nødvendigheden af om arbejdet skal udføres som natarbejde, eksempelvis på grund af særlige trafikale forhold:

- Opsætning af én kilometer støjskærm i fem til seks meters højde koster i størrelsesordenen 15 – 20 millikoner kroner, forudsat at der ikke er særlige terrænforhold, brokonstruktioner, ekspropriationer og lignende, der kan fordyre projektet. 5 til 6 meter høje støjskærme kan typisk reducere støjen med 3-8 dB, oplyser transportministeren.

Læs mere om Byggeri

15/4 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.